Pregled kod neurologa

Elektroencefalografija (EEG)

Elektromioneurografija (EMNG)

Dopler krvnih sudova vrata i glave

Transkranijalni kolor-dopler

Lumbalna punkcija