Elektromioneurografija (EMNG) je elektrodijagnostička metoda pomoću koje se može ispitati električna aktivnost mišića i nerava u cilju dijagnoze bolesti i povreda perifernog nervnog sistema, moždanih nerava, analnog i uretralnog sfinktera.

Pre primene EMNG obavezan je detaljan neurološki pregled, a nekada i neuroradiološka ispitivanja (rendgen, skener, magnetna rezonanca itd.).

Kada se radi?

Radi se kada postoji sumnja na sledeće bolesti ili stanja:
 • neuromišćne bolesti (neuropatije)
 • metabolička oboljenja (npr. dijabetična polineuropatija)
 • kompresije nerava (diskus hernije)
 • povrede kičme i ekstremiteta
 • reumatološke bolesti tipa zapaljenja mišića
 • kod postoperativnih stanja
 • stanja posle oboljenja kičme i mozga
U dečjem uzrastu se radi u slučaju kasnijeg sazrevanja centralnog nervnog sistema, kod nekih poremećaja tonusa, usporenog motornog razvoja, nejasnih slabosti ruku i nogu, raznih povreda i urođenih anomalija.

Način izvođenja

Pregled se obavlja bez anestezije i nije bolan ukoliko postoji saradnja između pacijenta i medicinskog osoblja. Traje 30-45 minuta. Ponekad može biti neprijatan.

Ispitivanje se obavlja perkutanim elektrodama kroz kožu, a broj ispitivanih nerava i mišića zavisi od dijagnoze.

Pregled se radi u svim uzrastima, a ukoliko je pacijent dete, poželjno je prisustvo jednog roditelja.

Cenovnik

 • ELEKTROMIONEUROGRAFIJA (EMNG)

  USLUGA CENA
  Elektromioneurografija (EMNG) 15 000
  Usluga obuhvata izvođenje EMNG-a i mišljenje lekara.

Kontaktirajte nas

Putem telefona:

Ili nam pošaljite poruku popunjavanjem polja ispod:
Nazad