PSIHOTERAPIJA I PREGLED

Psihoterapija obuhvata metode lečenja stanja ili poremećaja čiji je uzrok psihološki. Pregled i psihoterapiju mogu obavljati psiholog ili psihijatar.

Nakon pregleda se određuje potreba za psihoterapijom, vid psihoterapije (individualan) i njeno okvirno trajanje. Jedna seansa traje 45-60 minuta i podrazumeva prvenstveno razgovor sa psihoterapeutom, a nekad i test, za koji će Vas psihoterapeut zamoliti da ga rešite. Cilj psihoterapije jeste da naučite kako da razumete, prihvatite i na odgovarajući način kontrolišete osećanja, raspoloženja, postupke i misli.

Kada se izvodi?

Psihoterapija može biti korisna u lečenju mnogih psiholoških stanja i oboljenja – različitih anksioznih poremećaja, poremećaja ličnosti, poremećaja raspoloženja, bolesti zavisnosti, itd. Međutim, bitno je napomenuti da psihoterapija ima značajnu ulogu kod osoba kojima određene životne situacije predstavljaju veliki stres – stres na poslu, anksioznost, smrt bliske osobe, problemi u partnerskom odnosu, insomnija, neizvesnost za svoje zdravlje ili zdravlje bližnjih, što podrazumeva i onkološko savetovanje , itd.

Način izvođenja

Prilikom seanse, psihoterapeut će Vas podsticati da govorite o svojim problemima, osećanjima, mislima, raspoloženju. Ovaj razgovor određeni pacijenti mogu doživeti kao neugodnost, ali će lekar pomoći da se ona prevaziđe. Bitno je da tokom razgovora budete iskreni i jasni. U pojedinim situacijama može biti potrebno rešavanje određenih testova ili „domaćeg zadatka”. Ukoliko tokom seanse imate bilo kakva pitanja, nemojte oklevati da ih postavite. Razgovori sa Vašim psihoterapeutom najstrože su poverljivi.

Potencijalni rizici

Prilikom terapije će se evocirati određene emocije koje mogu izazvati promenu raspoloženja, ili ćete možda nakon terapije nekada osetiti fizičku ili psihičku iscrpljenost.

Cenovnik

  • PSIHOTERAPIJA

    USLUGA CENA
    Psihoterapija 8 000
    Usluga obuhvata jednu seansu psihoterapije.

Kontaktirajte nas

Putem telefona:

Ili nam pošaljite poruku popunjavanjem polja ispod:
Nazad