Pregled kod pulmologa

Pregled kod alergologa

Rendgensko snimanje pluća

Spirometrija

Pleuralna punkcija

PPD proba

Biopsija pleure

Bronhoaspiracija