Biopsija pleure (plućne maramice) je procedura uzimanja delića tkiva plućne maramice kako bi se utvrdio uzrok različitih bolesti plućne maramice ili pluća.

Zašto se radi?

Biopsija pleure se radi kako bi se utvrdio razlog čestih pleuralnih izliva i u cilju ispitivanja zadebljanja ili prisustva tumorske mase – izrasline (koja ne mora nužno biti rak) na plućnoj maramici.

Priprema

Pre same intervencije je potrebno pripremiti sledeće analize: krvnu sliku i koagulacioni status (vreme krvarenja i koagulacije, protrombinsko vreme), rendgenski snimak srca i pluća, kao i svu prethodnu medicinsku dokumentaciju.

U konsultaciji sa lekarom obustavite uzimanje antikoagulantne terapije, ukoliko je inače uzimate.

Način izvođenja

Prvi korak je dezinfekcija dela kože na kojem se vrši biopsija, nakon čega se ubrizgava lokalni anestetik. Igla se uvodi kroz kožu do šupljine grudnog koša, ponekad i sa ultrazvučnim nadgledanjem kako bi se što lakše definisalo mesto uzimanja uzorka.

Tokom samog uzimanja uzorka lekar će Vas zamoliti da pevate ili kažete „eee” kako bi se sprečio ulazak vazduha u grudni koš, jer on može dovesti do kolabiranja plućnog krila (pneumotoraks).

Uglavnom se uzima više uzoraka tkiva prilikom jednog uboda. Nakon završene intervencije, na mesto uboda se postavljaju gaza i zavoj.

Intervencija traje oko 30 minuta.

Preporuka je da na proceduru dođete u pratnji i da tog dana ne idete na posao, kao i da ne upravljate motornim vozilom.

Potencijalni rizici

Biopsija pleure može biti neprijatna, ponekad i bolna. U retkim situacijama izaziva krvarenje ili kolaps pluća.

Kontaktirajte nas

Putem telefona:

Ili nam pošaljite poruku popunjavanjem polja ispod:
Cenovnik

  • BIOPSIJA PLEURE

    USLUGA CENA
    Biopsija pleure 25 000
    Usluga obuhvata izvođenje biopsije pleure. Laboratorijska analiza sadržaja dobijenog biopsijom se naplaćuje posebno. Boravak u bolnici se određuje individualno, u konsultaciji sa lekarom. Pregled lekara i bolnički dani se naplaćuju po postojećem cenovniku.
Nazad