Ultrazvučna dijagnostika

Rendgen dijagnostika

Mamografija

Kolor dopler krvnih sudova