Centar za internu medicinu je namenjen za dijagnostiku i lečenje pacijenata sa internističkim bolestima, i pruža usluge iz svih domena interne medicine. Celokupno lečenje je praćeno integralnom radiološkom i laboratorijskom dijagnostikom.

Na raspolaganju Vam je tim lekara i konsultanata, vrhunskih stručnjaka sa višegodišnjim iskustvom, koji obavljaju specijalističke, konzilijarne i preventivne preglede, kao i visoko kvalifikovanim medicinskim osobljem. Naš fokus je individualni pristup pacijentu i maksimalna posvećenost tretmanu.