Centar je specijalizovan za dijagnostiku, konzervativni tretman i minimalno-invazivno i klasično hirurško lečenje oboljenja debelog creva, rektuma i tankih creva.

Pročitajte

Naši eksperti

Doc. dr Miljan Ćeranić

specijalista opšte hirurgije

Prof. dr Dragutin Kecmanović

specijalista opšte hirurgije

Prof. dr Maja Pavlov

specijalista opšte hirurgije

Prim. dr Goran Ivić

specijalista opšte hirurgije

Prof. dr Nikica Grubor

specijalista hepatobiliopankreatične i kolorektalne hirurgije

Prof. dr Dejan Stevanović

specijalista opšte hirurgije

Prof. dr Dragan Radovanović

specijalista opšte hirurgije

Prof. dr Blagoje Đukanović

specijalista opšte hirurgije

subspecijalista digestivne hirurgije

dr Predrag Kovačević

specijalista opšte hirurgije

subspecijalista digestivne hirurgije

Ass. dr Miljan Milanović

specijalista opšte hirurgije

dr Stojan Latinčić

specijalista opšte hirurgije

dr Miroslav Cvetanović

specijalista opšte hirurgije

subspecijalista digestivne hirurgije

dr Goran Vasić

specijalista opšte hirurgije

Prof. dr Nebojša Stanković

specijalista opšte hirurgije

Cenovnik usluga

 • Specijalistički pregledi
 • Pregled specijaliste

  6.000,00

 • Kontrolni pregled specijaliste, do 15 dana

  5.400,00

 • Pregled profesora

  6.400,00

 • Kontrolni pregled profesora, do 15 dana

  6.000,00

 • Dijagnostika
 • 5.800,00

 • 6.400,00

 • RTG dijagnostika, prvi snimak

  2.500,00

 • RTG dijagnostika, drugi snimak i svaki sledeći

  1.500,00

 • RTG snimanje sa portabilim aparatom, u našoj ustanovi

  7.000,00

 • Opis donetog RTG snimka, drugo mišljenje

  2.000,00

 • Opis donetog CT snimka, drugo mišljenje

  12.800,00

 • Proktoloski pregled

  Doc. dr Miljan Ćeranić

  6.000,00

 • Proktološki pregled sa anoskopijom

  7.000,00

 • Proktološki pregled sa rektoskopijom

  15.000,00

 • Proktološki pregled sa rektoskopijom

  Doc. dr Miljan Ćeranić

  8.000,00

 • Kolonoskopija

  obavlja se u Specijalnoj internističkoj bolnici "Vesalius"

  16.000,00

 • Kolonoskopija u intravenskoj anesteziji

  obavlja se u Specijalnoj internističkoj bolnici "Vesalius"

  23.000,00

 • Hirurgija debelog creva i rektuma
 • Resekcija debelog creva sa anastomozom

  380.000,00

 • Desna hemikolektomija sa anastomozom

  400.000,00

 • Leva hemikolektomija sa anastomozom

  560.000,00

 • Leva hemikolektomija sa anastomozom i protektivnom ileostomom

  590.000,00

 • Resekcija debelog creva sa terminalnom kolostomom

  operacija po Hartmann-u

  470.000,00

 • Subtotalna kolektomija sa ileokoloanastomozom

  610.000,00

 • Izvođenje kolostome

  275.000,00

 • Zatvaranje terminalne kolostome

  Rekonstrukcija kontinuiteta digestivnog trakta nakon operacije po Hartmann-u

  400.000,00

 • Prednja gornja resekcija rektuma sa anastomozom

  operacija po Dixon-u

  560.000,00

 • Prednja niska resekcija rektuma sa protektivnom ileostomom

  705.000,00

 • Prednja niska resekcija rektuma sa staplerskom anastomozom

  870.000,00

 • Abdomino-perinealna amputacija rektuma po Miles-u

  700.000,00

 • Hirurgija tankog creva
 • Resekcija tankog creva sa anastomozom

  320.000,00

 • Resekcija tankog creva sa anastomozom i ileostomom

  320.000,00

 • Izvođenje bipolarne ileostome

  250.000,00

 • Zatvaranje bipolarne ileostome

  okluzija ileostome

  275.000,00

 • Hirurgija slepog creva
 • Apendektomija

  minimalno-invazivno - laparoskopski

  220.000,00

 • Apendektomija pri postojanju ograničenog peritonitsa

  minimalno-invazivno - laparoskopski

  300.000,00

 • Apendektomija

  klasično

  200.000,00

 • Hitna apendektomija

  260.000,00

 • Ostale operacije
 • Laparaskopska eksploracija

  130.000,00

 • Operacija zbog akutnog abdomena

  500.000,00