Dermatologija je grana medicine koja se bavi dijagnostikom i lečenjem poremećaja kože i njenih tvorevina (kosa, nokti), dok se venerologija bavi dijagnostikom i lečenjem polno prenosivih bolesti. Ove dve grane medicine objedinjene su u termin dermatovenerologija, jer se simptomi velikog broja polno prenosivih bolesti ispoljavaju upravo na koži.

Kada se obratiti dermatovenerologu?

Činjenica je da veliki procenat ljudi ima problem sa kožom, ali i da o tome retko govori. Nažalost, jedan broj pacijenata obraća se lekaru onda kada je oboljenje poodmaklo, nesvesni činjenice da od ranog javljanja i pravovremenog reagovanja zavisi uspešnost lečenja. Polne bolesti danas su takođe rasprostranjene, naročito među mladim ljudima. Mladi nemaju svest o tome da se mnoge polne bolesti vrlo lako prenose, a da je njihovo lečenje dugotrajno i da ono mora biti uporno. Svako zanemarivanje simptoma i signala koje nam telo šalje dok se bori sa polnom bolešću, može izazvati ozbiljne komplikacije.

O pregledu

Pregled obavlja specijalista dermatovenerologije. Pregled traje 20-30 minuta, a u zavisnosti od stanja pacijenta može trajati i duže. Za isti nije potrebna posebna priprema. Pregled obuhvata uzimanje anamnestičkih podataka od pacijenta, uvid u eventualnnu postojeću medicinsku dokumentaciju i klinički preged, nakon čega se donosi dijagnoza o postojećem stanju i eventualno propisuje terapija.

U slučaju medicinskih indikacija, obrada se upotpunjuje:

Naši eksperti

dr Nadežda Šoć

specijalista dermatologije sa venerologijom

dr Jelena Božić

specijalista dermatologije sa venerologijom

Cenovnik

 • Specijalistički pregledi
 • Pregled kod dermatovenerologa

  6.000,00

  Profesor

  6.400,00

 • Kontrolni pregled kod dermatovenerologa

  5.400,00

  Profesor

  6.000,00

 • Navedena cena za kontrolni pregled se odnosi na pregled učinjen u roku od 15 dana u odnosu na prethodni.

 • Dijagnostika
 • Dermoskopija sa dermatološkim pregledom

  6.400,00

 • Kožne probe

  5.000,00

 • Biopsija kože

  10.000,00

 • Intervencije
 • Uklanjanje bradavica - EKT / radiotalasni nož

  Uklanjanje bradavica na manjoj regiji

  8.000,00

  Uklanjanje bradavica na većoj regiji

  10.000,00