Dermatologija je grana medicine koja se bavi dijagnostikom i lečenjem poremećaja kože i njenih tvorevina (kosa, nokti), dok se venerologija bavi dijagnostikom i lečenjem polno prenosivih bolesti. Ove dve grane medicine objedinjene su u termin dermatovenerologija, jer se simptomi velikog broja polno prenosivih bolesti ispoljavaju upravo na koži.

Kada se obratiti dermatovenerologu?

Činjenica je da veliki procenat ljudi ima problem sa kožom, ali i da o tome retko govori. Nažalost, jedan broj pacijenata obraća se lekaru onda kada je oboljenje poodmaklo, nesvesni činjenice da od ranog javljanja i pravovremenog reagovanja zavisi uspešnost lečenja. Polne bolesti danas su takođe rasprostranjene, naročito među mladim ljudima. Mladi nemaju svest o tome da se mnoge polne bolesti vrlo lako prenose, a da je njihovo lečenje dugotrajno i da ono mora biti uporno. Svako zanemarivanje simptoma i signala koje nam telo šalje dok se bori sa polnom bolešću, može izazvati ozbiljne komplikacije.

O pregledu

Pregled obavlja specijalista dermatovenerologije. Pregled traje 20-30 minuta, a u zavisnosti od stanja pacijenta može trajati i duže. Za isti nije potrebna posebna priprema. Pregled obuhvata uzimanje anamnestičkih podataka od pacijenta, uvid u eventualnnu postojeću medicinsku dokumentaciju i klinički preged, nakon čega se donosi dijagnoza o postojećem stanju i eventualno propisuje terapija.

U slučaju medicinskih indikacija, obrada se upotpunjuje:

Naši eksperti

dr Nadežda Šoć

specijalista dermatologije sa venerologijom

dr Jelena Ristić

specijalista dermatologije sa venerologijom

dr Jelena Perić

specijalista dermatologije sa venerologijom

dr Jelena Božić

specijalista dermatologije sa venerologijom

Cenovnik

 • Specijalistički pregledi
 • Pregled kod dermatovenerologa

  6.000,00

  Profesor

  6.400,00

 • Kontrolni pregled kod dermatovenerologa

  5.400,00

  Profesor

  6.000,00

 • Navedena cena za kontrolni pregled se odnosi na pregled učinjen u roku od 15 dana u odnosu na prethodni.

 • Dijagnostika
 • Dermoskopija sa dermatološkim pregledom

  6.400,00

 • Kožne probe

  5.000,00

 • Biopsija kože

  10.000,00

 • Intervencije
 • Uklanjanje bradavica - EKT / radiotalasni nož

  Uklanjanje bradavica na manjoj regiji

  8.000,00

  Uklanjanje bradavica na većoj regiji

  10.000,00