Cenovnik

 • Davanje terapije
 • Infiltracija leka sa pregledom

  8.000,00

 • Intramuskularno davanje leka

  1.500,00

  Intramuskularno davanje Penicilina ili Longacepha

  2.000,00

 • Intravensko davanje leka

  2.500,00

  Intravensko davanje Longacepha

  3.000,00

 • Davanje infuzije

  3.500,00

  Davanje infuzije preparata gvožđa

  4.000,00

  Davanje infuzije Metilprednizolona

  4.000,00

  Davanje intralipidne infuzije

  6.000,00

 • Davanje infuzije - Zometa

  4.000,00

 • Davanje infuzije bebi

  Davanje infuzije u dužini do 4h

  6.000,00

  Davanje infuzije u dužini 4-8h

  10.000,00

  Davanje infuzije u dužini 8-12h

  14.000,00

 • Inhalacija

  1.500,00

 • Oksigenoterapija

  1.500,00

 • Intervencije
 • Bronhoaspiracija

  Bronhoaspiracija

  30.000,00

  Bronhoaspiracija u intravenskoj anesteziji

  45.000,00

 • Plasiranje nazogastrične sonde

  3.500,00

 • Plasiranje centralnog venskog katetera (CVK)

  10.000,00

  CVK

  3.500,00

 • Kateterizacija mokraćne bešike

  Plasiranje urinarnog katetera od strane tehničara

  3.000,00

  Zamena urinarnog katetera od strane tehničara

  2.500,00

 • Davanje klizme

  4.000,00

  Noću

  6.000,00

 • Manuelna dezimpakcija

  10.000,00

 • Terapijska flebotomija

  6.400,00

 • Transfuzija

  16.000,00

 • Cena krvnog derivata nije uključena.

 • Obrada rana i opekotina
 • Previjanje rane

  Mala rana

  3.000,00

  Srednja rana

  4.000,00

  Velika rana

  6.000,00

 • Šivenje rane do 21h

  Laka rana

  8.000,00

  Srednje teška rana

  14.000,00

  Ozbiljna rana

  20.000,00

  Komplikovana rana

  25.000,00

 • Šivenje rane posle 21h

  Laka rana

  12.000,00

  Srednje teška rana

  18.000,00

  Ozbiljna rana

  24.000,00

  Komplikovana rana

  29.000,00

 • Debridman rane

  Mala rana

  10.000,00

  Srednja rana

  15.000,00

  Komplikovana rana

  20.000,00

  Debridman rane sa rekonstrukcijom

  30.000,00

 • Obrada opekotina

  Male opekotine

  8.000,00

  Velike opekotine

  20.000,00