Opšta medicina se bavi dijagnostikom i terapijom različitih bolesti i stanja, a ima i izuzetno važnu ulogu u širenju svesti i sprovođenju preventivnih programa. Identifikacijom faktora rizika, savetima za prevazilaženje istih i podizanjem svesti pacijenta o mogućim posledicama rizičnog ponašanja lekar može da doprinese smanjenjom oboljevanju od nekih vrlo čestih bolesti, poput povišenog krvnog pritiska, povišenih masnoća u krvi, šećerne bolesti, plućnih bolesti i drugih.

Kako izgleda pregled lekara opšte prakse?

Pregled lekara opšte prakse podrazumeva uzimanje anamneze (sadašnje bolesti, lične, porodične anamneze), razgovor sa pacijentom o aktuelnim tegobama, alergijama, navikama i faktorima rizika. Traje 20-30 minuta, a u zavisnosti od tegoba koje pacijent oseća, može trajati i duže. Pre pregleda nije potrebna posebna priprema osim pripreme medicinske dokumentacije, ukoliko postoji, koja se donosi na uvid lekaru.

Klinički pregled po organskim sistemima ili ciljani pregled u zavisnosti od aktuelnih tegoba najčešće podrazumeva: pregled ždrela, auskultaciju pluća i srca, merenje TA i po potrebi EKG snimak, palpatorni pregled abdomena, neurološki pregled.

Na osnovu svega navedenog, kao i uvida u postojeću medicinsku dokumentaciju, lekar postavlja dijagnozu, predlaže terapiju ili ukoliko je neophodno upućuje pacijenta na dodatne preglede i laboratorijske analize.

Cenovnik

 • Pregledi
 • Pregled kod lekara opšte prekse

  4.500,00

  Noću

  6.500,00

 • Pregled za vakcinaciju i davanje vakcine

  3.500,00

 • Kontrolni pregled kod lekara opšte prakse

  3.500,00

 • Navedena cena za kontrolni pregled se odnosi na pregled učinjen u roku od 15 dana u odnosu na prethodni.

 • Dijagnostika
 • EKG (Elektrokardiogram)

  1.000,00

 • Spirometrija

  1.000,00