Endokrinologija predstavlja granu interne medicine koja se bavi proučavanjem, dijagnostikom i lečenjem oboljenja i poremećaja rada žlezdi koje luče hormone, kao i drugih poremećaja koji nastaju usled poremećaja njihove funkcije.

Dijabetes, bolesti štitaste i paraštitastih žlezdi, nadbubrežne žlezde, hipofize, ali i druga stanja i bolesti poput hiperlipoproteinemije (ovećanje holesterola i trglicerida), gojaznosti i poremećaja ishrane, metaboličkih sindroma, poremećaja ženskih i muških polnih hormona, poremećaj gustine kostiju, osteoporoza i osteopenija takođe spadaju u domen endokrinologije.

Pregled obavlja specijalista interne medicine sa subspecijalizacijom iz endokrinologije - endokrinolog. Pregled je bezbolan i traje 20-30 minuta, a u zavisnosti od stanja pacijenta može trajati i duže. Za isti nije potrebna posebna priprema. Pregled obuhvata uzimanje anamnestičkih podataka od pacijenta, uvid u eventualnnu postojeću medicinsku dokumentaciju i klinički preged, EKG, nakon čega se donosi dijagnoza o postojećem stanju i eventualno propisuje terapija.

Osim endokrinološkog pregleda, a u slučaju medicinskih indikacija, endokrinološka obrada se upotpunjuje:

 • Laboratorijskom dijagnostikom

 • Ultrazvukom abdomena
 • Ultrazvukom štitaste žlezde

 • Iglenom biospijom štitaste žlezde (FNAB)

 • Testom opterećenja šećerom (OGTT)

Kada se javiti endokrinologu?

Endokrinologu se treba obratiti u slučaju:

 • preterane gladi, preterane žeđi, učestalog mokrenja i gubitak u težini

 • postojanja umora, suve kože ili promena na koži, opstipacije i depresivnog ponašanja

 • ubrzanog srčanog rada, izraženog znojenja, anksioznosti

 • poremećaja rasta (usporen rast ili ubrzan rast određenih delova tela)

Naši eksperti

Prof. dr Božo Trbojević

specijalista interne medicine

endokrinolog

Asist. dr Mirjana Stojković

specijalista interne medicine

endokrinolog

Cenovnik usluga

 • Specijalistički pregledi
 • Pregled kod endokrinologa

  6.000,00

 • Pregled kod endokrinologa, profesor

  6.400,00

 • Kontrolni pregled kod endokrinologa

  5.400,00

 • Kontrolni pregled kod endokrinologa, profesor

  6.000,00

 • Dijagnostika
 • Ultrazvuk štitaste žlezde

  5.800,00

 • Ultrazvuk štitaste žlezde, profesor

  6.400,00

 • Ultrazvuk štitaste žlezde sa pregledom

  ass. dr Rastko Živić

  10.000,00

 • Ultrazvuk štitaste žlezde sa pregledom

  dr Mirjana Stojković

  7.000,00

 • Intervencije
 • Iglena biopsija štitaste žlezde (FNAB) sa pregledom

  12.500,00