Endokrinologija predstavlja granu interne medicine koja se bavi proučavanjem, dijagnostikom i lečenjem oboljenja i poremećaja rada žlezdi koje luče hormone, kao i drugih poremećaja koji nastaju usled poremećaja njihove funkcije.

Dijabetes, bolesti štitaste i paraštitastih žlezdi, nadbubrežne žlezde, hipofize, ali i druga stanja i bolesti poput hiperlipoproteinemije (ovećanje holesterola i trglicerida), gojaznosti i poremećaja ishrane, metaboličkih sindroma, poremećaja ženskih i muških polnih hormona, poremećaj gustine kostiju, osteoporoza i osteopenija takođe spadaju u domen endokrinologije.

Pregled obavlja specijalista interne medicine sa subspecijalizacijom iz endokrinologije - endokrinolog. Pregled je bezbolan i traje 20-30 minuta, a u zavisnosti od stanja pacijenta može trajati i duže. Za isti nije potrebna posebna priprema. Pregled obuhvata uzimanje anamnestičkih podataka od pacijenta, uvid u eventualnnu postojeću medicinsku dokumentaciju i klinički preged, EKG, nakon čega se donosi dijagnoza o postojećem stanju i eventualno propisuje terapija.

Osim endokrinološkog pregleda, a u slučaju medicinskih indikacija, endokrinološka obrada se upotpunjuje:

 • Laboratorijskom dijagnostikom

 • Ultrazvukom abdomena
 • Ultrazvukom štitaste žlezde

 • Iglenom biospijom štitaste žlezde (FNAB)

 • Testom opterećenja šećerom (OGTT)

Kada se javiti endokrinologu?

Endokrinologu se treba obratiti u slučaju:

 • preterane gladi, preterane žeđi, učestalog mokrenja i gubitak u težini

 • postojanja umora, suve kože ili promena na koži, opstipacije i depresivnog ponašanja

 • ubrzanog srčanog rada, izraženog znojenja, anksioznosti

 • poremećaja rasta (usporen rast ili ubrzan rast određenih delova tela)

Naši eksperti

Prof. dr Božo Trbojević

specijalista interne medicine

endokrinolog

Ass. dr Marija Maćešić

specijalista interne medicine

endokrinolog

Ass. dr Mirjana Stojković

specijalista interne medicine

endokrinolog

Cenovnik usluga

 • Specijalistički pregledi
 • Pregled kod endokrinologa

  6.000,00

 • Pregled kod endokrinologa, profesor

  6.400,00

 • Kontrolni pregled kod endokrinologa

  5.400,00

 • Kontrolni pregled kod endokrinologa, profesor

  6.000,00

 • Dijagnostika
 • Ultrazvuk štitaste žlezde

  5.800,00

 • Ultrazvuk štitaste žlezde, profesor

  6.400,00

 • Ultrazvuk štitaste žlezde sa pregledom

  ass. dr Rastko Živić

  10.000,00

 • Ultrazvuk štitaste žlezde sa pregledom

  dr Mirjana Stojković

  7.000,00

 • Intervencije
 • Iglena biopsija štitaste žlezde (FNAB) sa pregledom

  12.500,00