Hematologija je grana interne medicine koja se bavi urođenim i stečenim poremećajima krvi poput poremećaja broja i oblika krvnih ćelija, poremećaja zgrušavanja krvi, kao i bolesti limfoidnog tkiva (slezine i limfnih čvorova).

Pregled obavlja specijalista interne medicine sa subspecijalizacijom iz hematologije - hematolog. Pregled traje 20-30 minuta, a u zavisnosti od stanja pacijenta može trajati i duže. Za isti nije potrebna posebna priprema. Pregled obuhvata uzimanje anamnestičkih podataka od pacijenta, uvid u eventualnnu postojeću medicinsku dokumentaciju i klinički preged, nakon čega se donosi dijagnoza o postojećem stanju i eventualno propisuje terapija.

U slučaju medicinskih indikacija, obrada se upotpunjuje:

Kada se javiti hematologu?

Hematologu se treba obratiti u slučaju:

 • javljanja neobjašnjivog umora, malaksalosti ili nedostatka vazduha.

 • pojave neobjašnjive groznice, povišene telesne temperature i čestih i ponavljanih infekcija

 • javljanja krvarenja ili spontanog nastanka modrica

 • postojanja noćni grčevi u mišićima ruku i nogu

 • postojanja pletore (prepunjenost krvnih sudova koje se manifestuje crvenilom i čestim tupim glavoboljama)

Naši eksperti

Prof. dr Ana Vidović

specijalista interne medicine

hematolog

Prof. dr Slobodan Marjanović

specijalista interne medicine

hematolog

Ass. dr Vladislava Đurašinović

specijalista interne medicine

hematolog

dr Mila Purić

specijalista interne medicine

onkološki hematolog

Cenovnik usluga

 • Specijalistički pregledi
 • Pregled kod hematologa

  6.000,00

 • Pregled kod hematologa, profesor

  6.400,00

 • Kontrolni pregled kod hematologa

  do 15 dana

  5.400,00

 • Kontrolni pregled kod hematologa, profesor

  do 15 dana

  6.000,00

 • Dijagnostika
 • 5.800,00

 • 6.400,00

 • RTG dijagnostika, prvi snimak

  2.500,00

 • RTG dijagnostika, drugi snimak i svaki sledeći

  1.500,00

 • RTG snimanje sa portabilim aparatom, u našoj ustanovi

  7.000,00

 • Opis donetog RTG snimka, drugo mišljenje

  2.000,00

 • Opis donetog CT snimka, drugo mišljenje

  12.800,00

 • Intervencije
 • Biopsija kostane srži

  35.000,00

 • Biopsija kostane srzi

  intravenska anestezija

  45.000,00

 • Sternalna punkcija

  35.000,00

 • Sternalna punkcija

  intravenska anestezija

  45.000,00

 • Transfuzija derivata krvi u ordinaciji

  16.000,00