Centar za onkologiju je specijalizovan za dijagnostiku i hirurško lečenje benignih i malignih tumora, a u saradnji sa Specijalnom internističkom bolnicom "Vesalius" i za medikalnu onkologiju i hemioterapiju. Osim pomenutih delatnosti, u okviru Centra Vam je na raspolaganju i psihološko savetovalište.

Klinička onkologija

Klinička оnkologija je specijalizovana medicinska disciplina i interdisciplinarna nauka koja se bavi prevencijom, ranim otkrivanjem, dijagnostikom i lečenjem malignih tumora. Iz godine u godinu onkologija ima sve veći značaj, uzimajući u obzir porast broja obolelih od malignih bolesti.

U postavljanju dijagnoze maligne bolesti i utvrđivanju njene uznapredovalosti uključene su brojne medicinske discipline. Pored patologa, učestvuju radiolozi, endoskopisti, specijalisti nuklerane medicine. Budući da su operativni zahvati, zračenje, hemioterapija, hormonska terapija i imunoterapija jedni od osnovnih vidova lečenja tumora, u tretman onkoloških pacijenata uključene su pre svega hirurške discipline, te radioterapija, hematologija, imunologija i interna medicina.

Onkološki pregled

Onkološki pregled obavlja specijalista hirurgije ili interne medicine, koji ima subspecijalizaciju iz onkologije tj. onkološke hirurgije. Pregled traje oko 30 minuta, a u zavisnosti od stanja pacijenta može trajati i duže. Za isti nije potrebna posebna priprema. Pregled obuhvata uzimanje anamnestičkih podataka od pacijenta, uvid u eventualnnu postojeću medicinsku dokumentaciju i klinički preged, nakon čega se postavlja sumnja ili donosi dijagnoza o postojećem stanju.

Osim pregleda, a u slučaju medicinskih indikacija, obrada se upotpunjuje:

Onkološki konzilijum

Onkološki konzilijum sačinjavaju stručnjaci različitih specijalnosti koji na najadekvatniji način donose odluku o daljem lečenju. Konzilijum u najvećembroju slučajeva sačinjavaju stručnjaci iz oblasti hirurgije, interne medicine, patologije i radioterapije, a po potrebi se u rad mogu uključiti i lekari drugih specijalnosti, ukoliko je to od značaja za tok i ishod lečenja samog pacijenta.

Lečenje

Polje onkologije ima tri glavna područja: medikalno, hirurško i radiološko:

 • Hirurg - onkolog uklanja tumor i obližnje tkivo tokom operacije i vrši određene vrste biopsija.

 • Internista - onkolog (medikalni onkolog) tretira malignitet koristeći hemioterapiju ili druge lekove.

 • Radiacioni onkolog tretira malignitet pomoću radioterapije.

Naši eksperti

Doc. dr Srđan Nikolić

specijalista opšte hirurgije

subspecijalista onkološke hirurgije

Ass. dr Rastko Živić

specijalista opšte hirurgije

subspecijalista endokrine hirurgije

Cenovnik usluga

 • Specijalistički pregledi
 • Pregled kod onkologa

  8.000,00

 • Onkološki klozilijum

  28.000,00

 • Onkološko savetovalište

  8.000,00

 • Hemioterapija, po davanju

  18.000,00

 • Dijagnostika
 • Ultrazvuk dojki

  5.800,00

 • Ultrazvuk dojki, profesor

  6.400,00

 • Ultrazvuk dojki

  dr Jasmina Mašović

  3.000,00

 • Mamografija

  6.500,00

 • Ultrazvuk štitaste žlezde

  5.800,00

 • Ultrazvuk štitaste žlezde, profesor

  6.400,00

 • Hirurgija dojke
 • Resekcija tumora dojke

  135.000,00

 • Kvandrantektomija

  200.000,00

 • Kvandrantektomija sa biopsijom "sentinel" limfnog čvora

  220.000,00

 • Mastektomija sa disekcijom aksile i biopsijom "sentinel" limfnog čvora

  250.000,00

 • Radikalna mastektomija

  300.000,00

 • Subtotalna mastektomija sa implantacijom endoproteze subpektoralno, uz biopsiju "sentinel" limfnog čvora

  cena proteze nije uključena

  450.000,00

 • Subtotalna mastektomija sa implantacijom endoproteze subpektoralno, uz biopsiju "sentinel" limfnog čvora i disekciju limfnih žlezda pazušne jame

  cena proteze nije uključena

  450.000,00

 • Biopsija dojke, lokalna anestezija

  78.000,00

 • Biopsija dojke, opšta anestezija

  100.000,00

 • Punkcija dojke

  8.000,00

 • Hirurgija štitaste žlezde
 • Iglena biopsija štitaste žlezde (FNAB) sa pregledom

  12.500,00

 • Loboistmektomija

  250.000,00

 • Minimalno-invazivna tiroidektomija - MIVAT

  240.000,00

 • Totalna tiroidektomija

  300.000,00

 • Totalna tiroidektomija sa disekcijom vrata

  centralna disekcija / modifikovana radikalna disekcija - MRND

  400.000,00

 • Minimalno-invazivna parotidektomija

  240.000,00