Centar za onkologiju je specijalizovan za dijagnostiku i hirurško lečenje benignih i malignih tumora, a u saradnji sa Specijalnom internističkom bolnicom "Vesalius" i za medikalnu onkologiju i hemioterapiju. Osim pomenutih delatnosti, u okviru Centra Vam je na raspolaganju i psihološko savetovalište.

Klinička onkologija

Klinička оnkologija je specijalizovana medicinska disciplina i interdisciplinarna nauka koja se bavi prevencijom, ranim otkrivanjem, dijagnostikom i lečenjem malignih tumora. Iz godine u godinu onkologija ima sve veći značaj, uzimajući u obzir porast broja obolelih od malignih bolesti.

U postavljanju dijagnoze maligne bolesti i utvrđivanju njene uznapredovalosti uključene su brojne medicinske discipline. Pored patologa, učestvuju radiolozi, endoskopisti, specijalisti nuklerane medicine. Budući da su operativni zahvati, zračenje, hemioterapija, hormonska terapija i imunoterapija jedni od osnovnih vidova lečenja tumora, u tretman onkoloških pacijenata uključene su pre svega hirurške discipline, te radioterapija, hematologija, imunologija i interna medicina.

Onkološki pregled

Onkološki pregled obavlja specijalista hirurgije ili interne medicine, koji ima subspecijalizaciju iz onkologije tj. onkološke hirurgije. Pregled traje oko 30 minuta, a u zavisnosti od stanja pacijenta može trajati i duže. Za isti nije potrebna posebna priprema. Pregled obuhvata uzimanje anamnestičkih podataka od pacijenta, uvid u eventualnnu postojeću medicinsku dokumentaciju i klinički preged, nakon čega se postavlja sumnja ili donosi dijagnoza o postojećem stanju.

Osim pregleda, a u slučaju medicinskih indikacija, obrada se upotpunjuje:

Onkološki konzilijum

Onkološki konzilijum sačinjavaju stručnjaci različitih specijalnosti koji na najadekvatniji način donose odluku o daljem lečenju. Konzilijum u najvećembroju slučajeva sačinjavaju stručnjaci iz oblasti hirurgije, interne medicine, patologije i radioterapije, a po potrebi se u rad mogu uključiti i lekari drugih specijalnosti, ukoliko je to od značaja za tok i ishod lečenja samog pacijenta.

Lečenje

Polje onkologije ima tri glavna područja: medikalno, hirurško i radiološko:

 • Hirurg - onkolog uklanja tumor i obližnje tkivo tokom operacije i vrši određene vrste biopsija.

 • Internista - onkolog (medikalni onkolog) tretira malignitet koristeći hemioterapiju ili druge lekove.

 • Radiacioni onkolog tretira malignitet pomoću radioterapije.

Naši eksperti

Doc. dr Srđan Nikolić

specijalista opšte hirurgije

subspecijalista onkološke hirurgije

Ass. dr Rastko Živić

specijalista opšte hirurgije

subspecijalista endokrine hirurgije

Prof. dr Nebojša Stanković

specijalista opšte hirurgije

Cenovnik usluga

 • Specijalistički pregledi
 • Pregled kod onkologa

  8.000,00

 • Onkološki klozilijum

  28.000,00

 • Onkološko savetovalište

  8.000,00

 • Hemioterapija, po davanju

  18.000,00

 • Dijagnostika
 • Ultrazvuk dojki

  5.800,00

 • Ultrazvuk dojki, profesor

  6.400,00

 • Ultrazvuk dojki

  dr Jasmina Mašović

  3.000,00

 • Ultrazvuk štitaste žlezde

  5.800,00

 • Ultrazvuk štitaste žlezde, profesor

  6.400,00

 • Hirurgija dojke
 • Resekcija tumora dojke

  135.000,00

 • Kvandrantektomija

  200.000,00

 • Kvandrantektomija sa biopsijom "sentinel" limfnog čvora

  220.000,00

 • Mastektomija sa disekcijom aksile i biopsijom "sentinel" limfnog čvora

  250.000,00

 • Radikalna mastektomija

  300.000,00

 • Subtotalna mastektomija sa implantacijom endoproteze subpektoralno, uz biopsiju "sentinel" limfnog čvora

  cena proteze nije uključena

  450.000,00

 • Subtotalna mastektomija sa implantacijom endoproteze subpektoralno, uz biopsiju "sentinel" limfnog čvora i disekciju limfnih žlezda pazušne jame

  cena proteze nije uključena

  450.000,00

 • Biopsija dojke, lokalna anestezija

  78.000,00

 • Biopsija dojke, opšta anestezija

  100.000,00

 • Punkcija dojke

  8.000,00

 • Hirurgija štitaste žlezde
 • Iglena biopsija štitaste žlezde (FNAB) sa pregledom

  12.500,00

 • Loboistmektomija

  250.000,00

 • Minimalno-invazivna tiroidektomija - MIVAT

  240.000,00

 • Totalna tiroidektomija

  300.000,00

 • Totalna tiroidektomija sa disekcijom vrata

  centralna disekcija / modifikovana radikalna disekcija - MRND

  400.000,00

 • Minimalno-invazivna parotidektomija

  240.000,00