Dijagnostički centar raspolaže stručnim timom sa dugogodišnjim iskustvom. Uz modernu tehnološku opremu i poštovanje principa dobre laboratorijske prakse osigurana je tačnost, preciznost i pouzdanost izdatih rezultata.

Na raspolaganju su Vam usluge endoskopije, dijagnostičke radiologije, ultrazvuka i laboratorije, koja pokriva širok spektar rutinskih i specifičnih analiza iz uzoraka krvi, seruma, plazme, urina, fecesa i drugih telesnih tečnosti