Pulmologija predstavlja granu interne medicine koja se bavi proučavanjem, dijagnostikom i lečenjem oboljenja pluća i respiratog sistema.

Pregled obavlja specijalista interne medicine sa subspecijalizacijom iz pulmologije - pulmolog. Pregled je bezbolan i traje 20-30 minuta. Za isti nije potrebna posebna priprema. Pregled obuhvata uzimanje anamnestičkih podataka od pacijenta, uvid u eventualnnu postojeću medicinsku dokumentaciju i klinički preged, nakon čega se donosi dijagnoza o postojećem stanju i eventualno propisuje terapija.

Osim pulmološkog pregleda, a u slučaju medicinskih indikacija, pulmološka obrada se upotpunjuje:

Kada se javiti pulmologu?

Pulmologu se treba obratiti u slučaju postojanja akutnih ili hroničnih simptoma respiratornog trakta. Najčesće je to kašalj koji može biti neproduktivan - suv, iritirajući, ili produktivan - praćen sa iskašljavanjem sadržaja iz pluća. Takođe to su "sviranje" ili "šištanje" u grudima, otežano disanje, nedostatak vazduha, iskašljavanje krvi, bol, stezanje ili pritisak u grudima tokom disanja i kašlja.

Pročitajte

Naši eksperti

Prof. dr Branislav Perin

specijalista pneumoftiziolog

subspecijalista pulmolog

torakalni onkolog, bronholog

Prim. dr Tatjana Radosavljević

specijalista interne medicine

pulmolog

dr Milan Grujić

specijalista interne medicine

pulmolog

dr Ana Stojanović

specijalista interne medicine

pulmolog

dr Ljiljana Nikčević

specijalista interne medicine

pulmolog

Cenovnik usluga

 • Specijalistički pregledi
 • Pregled kod pulmologa

  6.000,00

 • Pregled kod pulmologa, profesor

  6.400,00

 • Kontrolni pregled kod pulmologa

  do 15 dana

  5.400,00

 • Kontrolni pregled kod pulmologa, profesor

  do 15 dana

  6.000,00

 • Dijagnostika
 • PPD proba

  5.500,00

 • Spirometrija

  1.000,00

 • RTG dijagnostika, prvi snimak

  2.500,00

 • RTG dijagnostika, drugi snimak i svaki sledeći

  1.500,00

 • RTG snimanje sa portabilim aparatom, u našoj ustanovi

  7.000,00

 • Opis donetog RTG snimka, drugo mišljenje

  2.000,00

 • Opis donetog CT snimka, drugo mišljenje

  12.800,00

 • Bronhoskopija
 • Bronhoskopija u opštoj IV anesteziji (sa/bez kontrole RTG) - bez uzoraka

  50.000,00

 • Bronhoskopija u opštoj IV anesteziji (sa/bez kontrole RTG) - sa uzorcima

  70.000,00

 • Bronhoskopija u lokalnoj anesteziji

  30.000,00

 • Bronhoskopija u opštoj anesteziji

  40.000,00

 • Bronhoskopija u kratkotrajnoj IV anesteziji pod kontrolom radioskopije

  60.000,00

 • Intervencije
 • Pleuralna punkcija

  14.000,00

 • Pleurodeza

  24.000,00

 • Biopsija pleure

  25.000,00

 • Bronhoaspiracija

  30.000,00

 • Bronhoaspiracija

  intravenska anestezija

  45.000,00

 • Torakalna drenaža

  70.000,00