Pulmologija predstavlja granu interne medicine koja se bavi proučavanjem, dijagnostikom i lečenjem oboljenja pluća i respiratog sistema.

Pregled obavlja specijalista interne medicine sa subspecijalizacijom iz pulmologije - pulmolog. Pregled je bezbolan i traje 20-30 minuta. Za isti nije potrebna posebna priprema. Pregled obuhvata uzimanje anamnestičkih podataka od pacijenta, uvid u eventualnnu postojeću medicinsku dokumentaciju i klinički preged, nakon čega se donosi dijagnoza o postojećem stanju i eventualno propisuje terapija.

Osim pulmološkog pregleda, a u slučaju medicinskih indikacija, pulmološka obrada se upotpunjuje:

Kada se javiti pulmologu?

Pulmologu se treba obratiti u slučaju postojanja akutnih ili hroničnih simptoma respiratornog trakta. Najčesće je to kašalj koji može biti neproduktivan - suv, iritirajući, ili produktivan - praćen sa iskašljavanjem sadržaja iz pluća. Takođe to su "sviranje" ili "šištanje" u grudima, otežano disanje, nedostatak vazduha, iskašljavanje krvi, bol, stezanje ili pritisak u grudima tokom disanja i kašlja.

Pročitajte

Naši eksperti

Prim. dr Tatjana Radosavljević

specijalista interne medicine

pulmolog

dr Milan Grujić

specijalista interne medicine

pulmolog

dr Ana Stojanović

specijalista interne medicine

pulmolog

Cenovnik usluga

 • Specijalistički pregledi
 • Pregled kod pulmologa

  6.000,00

 • Pregled kod pulmologa, profesor

  6.400,00

 • Kontrolni pregled kod pulmologa

  do 15 dana

  5.400,00

 • Kontrolni pregled kod pulmologa, profesor

  do 15 dana

  6.000,00

 • Dijagnostika
 • PPD proba

  5.500,00

 • Spirometrija

  1.000,00

 • RTG dijagnostika, prvi snimak

  2.500,00

 • RTG dijagnostika, drugi snimak i svaki sledeći

  1.500,00

 • RTG snimanje sa portabilim aparatom, u našoj ustanovi

  7.000,00

 • Opis donetog RTG snimka, drugo mišljenje

  2.000,00

 • Opis donetog CT snimka, drugo mišljenje

  12.800,00

 • Intervencije
 • Pleuralna punkcija

  14.000,00

 • Pleurodeza

  24.000,00

 • Biopsija pleure

  25.000,00

 • Bronhoaspiracija

  30.000,00

 • Bronhoaspiracija

  intravenska anestezija

  45.000,00

 • Torakalna drenaža

  70.000,00