Reumatologija predstavlja granu interne medicine koja se bavi proučavanjem, dijagnostikom i lečenjem oboljenja kostiju, zglobova, mišića i mekih tkiva.

Pregled obavlja specijalista interne medicine sa subspecijalizacijom iz reumatologije - reumatolog. Pregled traje 20-30 minuta, a u zavisnosti od stanja pacijenta može trajati i duže. Za isti nije potrebna posebna priprema. Pregled obuhvata uzimanje anamnestičkih podataka od pacijenta, uvid u eventualnnu postojeću medicinsku dokumentaciju i klinički preged, nakon čega se donosi dijagnoza o postojećem stanju i eventualno propisuje terapija.

Osim reumatologškog pregleda, a u slučaju medicinskih indikacija, reumatološka obrada se upotpunjuje:

Naši eksperti

Ass. dr Ksenija Božić Gardašević

specijalista interne medicine

reumatolog

Prim. dr Olivera Ilić Stojanović

specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije

subspecijalista reumatologije

Cenovnik usluga

 • Specijalistički pregledi
 • Pregled kod reumatologa

  6.000,00

 • Pregled kod reumatologa, profesor

  6.400,00

 • Kontrolni pregled kod reumatologa

  5.400,00

 • Kontrolni pregled kod reumatologa, profesor

  6.000,00

 • Dijagnostika
 • Test salivacije

  3.000,00

 • Širmerov test

  2.000,00

 • 5.800,00

 • 6.400,00

 • Ultrazvuk kukova

  5.800,00

 • RTG dijagnostika, prvi snimak

  2.500,00

 • RTG dijagnostika, drugi snimak i svaki sledeći

  1.500,00

 • RTG snimanje sa portabilim aparatom, u našoj ustanovi

  7.000,00

 • Opis donetog RTG snimka, drugo mišljenje

  2.000,00

 • Opis donetog CT snimka, drugo mišljenje

  12.800,00