Infektologija predstavlja granu interne medicine koja se bavi proučavanjem, dijagnostikom i lečenjem oboljenja izazvanih bakterijama, virusima, gljivicama i parazitima, kao i lečenjem nejasnih febrilnih stanja.

Pregled obavlja specijalista interne medicine sa subspecijalizacijom iz infektologije - infektolog. Pregled traje 20-30 minuta, a u zavisnosti od stanja pacijenta može trajati i duže. Za isti nije potrebna posebna priprema. Pregled obuhvata uzimanje anamnestičkih podataka od pacijenta, uvid u eventualnnu postojeću medicinsku dokumentaciju i klinički preged, nakon čega se donosi dijagnoza o postojećem stanju i eventualno propisuje terapija.

Osim infektološkog pregleda, a u slučaju medicinskih indikacija, obrada se upotpunjuje:

Naši eksperti

Prof. dr Milorad Pavlović

specijalista infektivnih i tropskih bolesti

specijalista interne medicine

Doc. dr Ljiljana Jemuović

specijalista infektivnih i tropskih bolesti

gastroenterohepatolog

Doc. dr Ivana Milošević

specijalista infektivnih i tropskih bolesti

gastroenterohepatolog

Prof. dr Miloš Korać

specijalista infektivnih i tropskih bolesti

Cenovnik usluga

 • Specijalistički pregledi
 • Pregled kod infektologa

  6.000,00

 • Pregled kod infektologa, profesor

  6.400,00

 • Kontrolni pregled kod infektologa

  5.400,00

 • Kontrolni pregled kod infektologa, profesor

  6.000,00

 • Dijagnostika
 • 5.800,00

 • 6.400,00

 • RTG dijagnostika, prvi snimak

  2.500,00

 • RTG dijagnostika, drugi snimak i svaki sledeći

  1.500,00

 • RTG snimanje sa portabilim aparatom, u našoj ustanovi

  7.000,00

 • Opis donetog RTG snimka, drugo mišljenje

  2.000,00

 • Opis donetog CT snimka, drugo mišljenje

  12.800,00

 • Intervencije
 • Uklanjanje krpelja uz pregled

  4.000,00

 • Mikroskopija živog krpelja

  1.500,00

 • PCR analiza krpelja (na zaraženost)

  4.000,00

 • Lumbalna punkcija

  15.000,00