Nefrologija predstavlja granu interne medicine koja se bavi proučavanjem, dijagnostikom i lečenjem oboljenja bubrega, kao i bolestima koje utiču na funkciju bubrega i onim koja nastaju zbog bolesti bubrega (poput volumen-zavisnog i renin-zavisnog tipa hipertenzije).

Pregled obavlja specijalista interne medicine sa subspecijalizacijom iz nefrologije - nefrolog. Pregled je bezbolan i traje 20-30 minuta, a u zavisnosti od stanja pacijenta može trajati i duže. Za isti nije potrebna posebna priprema. Pregled obuhvata uzimanje anamnestičkih podataka od pacijenta, uvid u eventualnnu postojeću medicinsku dokumentaciju i klinički preged, nakon čega se donosi dijagnoza o postojećem stanju i eventualno propisuje terapija.

U slučaju medicinskih indikacija, obrada se upotpunjuje:

U okviru nefrologije leči se veliki broj zdravstvenih problema vezanih za bubreg, mokraćni sistem i prostatu, a najčešći razlozi posete nefrologu su problemi sa mokrenjem (bolno, sporo ili slabo mokrenje, nekontrolisano mokrenje ili često mokrenje), kao i različiti upalni procesi bubrega i mokraćnih puteva. Takođe, u domenu nefrologije je i lečenje bubrežne slabosti, koja može nastati kao posledica dugotrajne šećerne bolesti, bolesti srca i krvnih sudova, opstrukcije i infekcije mokraćnih puteva (najčešće kalkuloza i uvećana prostata).

U slučaju da se oboljenje iziskuje hirurško rešavanje, na raspolaganju su Vam usluge Centra za urologiju i urološku hirurgiju.

Naši eksperti

Prof. dr Zoran Kovačević

specijalista interne medicine

nefrolog

Cenovnik usluga

 • Specijalistički pregledi
 • Pregled kod nefrologa

  6.000,00

 • Pregled kod nefrologa, profesor

  6.400,00

 • Kontrolni pregled kod nefrologa

  do 15 dana

  5.400,00

 • Kontrolni pregled kod nefrologa, profesor

  do 15 dana

  6.000,00

 • Dijagnostika
 • 5.800,00

 • 6.400,00

 • 5.800,00

 • 6.400,00

 • RTG dijagnostika, prvi snimak

  2.500,00

 • RTG dijagnostika, drugi snimak i svaki sledeći

  1.500,00

 • RTG snimanje sa portabilim aparatom, u našoj ustanovi

  7.000,00

 • Opis donetog RTG snimka, drugo mišljenje

  2.000,00

 • Opis donetog CT snimka, drugo mišljenje

  12.800,00