Gastroenterologija predstavlja granu interne medicine koja se bavi proučavanjem, dijagnostikom i lečenjem funkcionalnih i organskih oboljenja sistema organa za varenje (jednjaka, želuca, tankih creva, debelog creva, rektuma), bilijarnog sistema (jetre, žučnih puteva, žučne kese) i pankreasa.

Pregled obavlja specijalista gastroenterologije, traje 20-30 minuta i bezbolan je. Za isti nije potrebna posebna priprema. Pregled obuhvata uzimanje anamnestičkih podataka od pacijenta, uvid u postojeću medicinsku dokumentaciju i klinički preged abdomena, nakon čega se donosi dijagnoza o postojećem stanju i eventualno propisuje terapija. U slučaju potrebe predlaže se dalja dijagnostika, koja se može obaviti u okviru naše Bolnice i Specijalne internističke bolnice "Vesalius".

U slučaju da Vaše oboljenje iziskuje hirurško rešavanje, na raspolaganju su Vam usluge:

Naši eksperti

Prof. dr Rada Ješić

specijalista interne medicine

gastroenterohepatolog

Doc. dr Dragana Mijač

specijalista interne medicine

gastroenterohepatolog

dr Lena Martinović

specijalista interne medicine

gastroenterohepatolog

Cenovnik usluga