Cenovnik

 • Davanje terapije
 • Infiltracija leka sa pregledom

  8.000,00

 • Intramuskularno davanje leka

  1.500,00

  Intramuskularno davanje Penicilina ili Longacepha

  2.000,00

 • Intravensko davanje leka

  2.500,00

  Intravensko davanje Longacepha

  3.000,00

 • Davanje infuzije

  3.500,00

  Davanje infuzije preparata gvožđa

  4.000,00

  Davanje infuzije Metilprednizolona

  4.000,00

  Davanje intralipidne infuzije

  6.000,00

 • Davanje infuzije - Zometa

  4.000,00

 • Davanje infuzije bebi

  Davanje infuzije u dužini do 4h

  6.000,00

  Davanje infuzije u dužini 4-8h

  10.000,00

  Davanje infuzije u dužini 8-12h

  14.000,00

 • Inhalacija

  1.500,00

 • Oksigenoterapija

  1.500,00

 • Intervencije
 • Bronhoaspiracija

  Bronhoaspiracija

  30.000,00

  Bronhoaspiracija u intravenskoj anesteziji

  45.000,00

 • Plasiranje nazogastrične sonde

  3.500,00

 • Plasiranje centralnog venskog katetera (CVK)

  10.000,00

  CVK

  3.500,00

 • Kateterizacija mokraćne bešike

  Plasiranje urinarnog katetera od strane tehničara

  3.000,00

  Zamena urinarnog katetera od strane tehničara

  2.500,00

 • Davanje klizme

  4.000,00

  Noću

  6.000,00

 • Manuelna dezimpakcija

  10.000,00

 • Terapijska flebotomija

  6.400,00

 • Transfuzija

  16.000,00

 • Cena krvnog derivata nije uključena.

 • Obrada rana i opekotina
 • Previjanje rane

  Mala rana

  3.000,00

  Srednja rana

  4.000,00

  Velika rana

  6.000,00

 • Šivenje rane do 21h

  Laka rana

  8.000,00

  Srednje teška rana

  14.000,00

  Ozbiljna rana

  20.000,00

  Komplikovana rana

  25.000,00

 • Šivenje rane posle 21h

  Laka rana

  12.000,00

  Srednje teška rana

  18.000,00

  Ozbiljna rana

  24.000,00

  Komplikovana rana

  29.000,00

 • Debridman rane

  Mala rana

  10.000,00

  Srednja rana

  15.000,00

  Komplikovana rana

  20.000,00

  Debridman rane sa rekonstrukcijom

  30.000,00

 • Obrada opekotina

  Male opekotine

  8.000,00

  Velike opekotine

  20.000,00

Načini plaćanja

Poštovani pacijenti, medicinske usluge u Aurori možete platiti na sledeće načine:

 • Gotovinom u dinarima

 • Čekovima građana (s tim da se čekovi realizuju istog dana)

 • Nalogom za prenos (virmanski):

  • Ukoliko ste korisnik elektronskog bankarstva (e-banking-a) uplatu možete izvršiti prenosom sredstava sa Vašeg računa na neke od tekućih računa OB Aurora:
   250-1430001815030-36
   160-0000000536407-85
   330-0000004010004-17

  • Ukoliko ste pravno lice uplatu možete izvršiti po predračunu.

 • Plaćanje putem zdravstvenog osiguranja: Uniqa osiguranje, Wiener Städtische, Generali, Dunav osiguranje, DDOR osiguranje, Milenium osiguranje, Triglav osiguranje, Cigna, Allienz Partners, Mondial Assistance, Europe Assistance, Balkan Assistance, GBG, Sava osiguranje...

 • Platnim debitnim, kreditnim i poslovnim karticama, koje su izdate od strane domaćih i internacionalnih banaka: Visa, MasterCard, Maestro, DinaCard, American Express. Ne primamo Diners kartice.

Banka Intesa

Sa karticama Banke Intesa imate mogućnost odloženog plaćanja svih usluga do 12 mesečnih rata. Minimalan iznos koji može da se podeli na rate je 10.000,00 RSD i to po sledećoj skali:

 • 10.000,00 – 50.000,00 na 3 rate

 • 50.000,00 – 150.000,00 na 6 rata

 • 150.000,00 – 300.000,00 na 9 rata

 • preko 300.000,00 na 12 rata

Credit Agricole

Plaćanje putem namenskih potrošačkih kredita​ na rate, bez odlaska u banku i čekanja.