Eksperti Centra za hirurgiju želuca i jednjaka

Prof. dr

Aleksandar Simić

Specijalista opšte hirurgije

Ass. dr

Ognjan Skrobić

Specijalista opšte hirurgije

Eksperti Centra za hirurgiju debelog creva i rektuma

Doc. dr

Miljan Ćeranić

Specijalista opšte hirurgije

Koloproktolog

Prim. dr

Goran Ivić

Specijalista opšte hirurgije

Prof. dr

Aleksandar Karamarković

Specijalista opšte hirurgije

Subspecijalista digestivne hirurgije

Prof. dr

Dejan Stevanović

Specijalista opšte hirurgije

Prof. dr

Dragan Radovanović

Specijalista opšte hirurgije

Eksperti Centra za hemoroide i perianalnu hirurgiju

Doc. dr

Miljan Ćeranić

Specijalista opšte hirurgije

Koloproktolog

Prim. dr

Miloš Popović

Specijalista opšte hirurgije

Prim. dr

Goran Ivić

Specijalista opšte hirurgije

dr

Zoran Kujačić

Specijalista opšte hirurgije

Subspecijalista digestivne hirurgije

dr

Srđan Radibratović

Specijalista opšte hirurgije

Eksperti Centra za hirurgiju jetre i žučnih puteva

Prof. dr

Aleksandar Simić

Specijalista opšte hirurgije

Prof. dr

Aleksandar Karamarković

Specijalista opšte hirurgije

Subspecijalista digestivne hirurgije

Prof. dr

Dejan Stevanović

Specijalista opšte hirurgije

Ass. dr

Ognjan Skrobić

Specijalista opšte hirurgije

Eksperti Centra za hirurgiju kila

Doc. dr

Andrija Antić

Specijalista opšte hirurgije

Prof. dr

Dejan Stevanović

Specijalista opšte hirurgije

dr

Srđan Radibratović

Specijalista opšte hirurgije

Eksperti Centra za hirurško lečenje preterane gojaznosti

Prof. dr

Miroslav Ilić

Specijalista opšte hirurgije

Prof. dr

Aleksandar Simić

Specijalista opšte hirurgije

Ass. dr

Ognjan Skrobić

Specijalista opšte hirurgije

Eksperti Centra za ginekologiju i ginekološku hirurgiju

Ass. dr

Rastko Maglić

Specijalista ginekologije i akušerstva

dr

Jasmina Mašović

Specijalista ginekologije i akušerstva

dr

Luka Anđelić

Specijalista ginekologije i akušerstva

Prim. dr

Igor Plješa

Specijalista ginekologije i akušerstva

Ass. dr

Radomir Aničić

Specijalista ginekologije i akušerstva

Prim. dr

Ivan Bojović

Specijalista ginekologije i akušerstva

Eksperti Centra za urologiju i urološku hirurgiju

Ass. dr

Boris Kajmaković

Specijalista urologije

Eksperti Centra za ORL dece i odraslih

Doc. dr

Ivan Baljošević

Specijalista otorinolaringologije

Prof. dr

Aleksandar Trivić

Specijalista otorinolaringologije i maksilofacijalne hirurgije

Prof. dr

Milan Jovanović

Specijalista otorinolaringologije

Doc. dr

Bojan Pavlović

Specijalista otorinolaringologije

dr

Petar Vasiljević

Specijalista otorinolaringologije

Eksperti Centra za onkologiju i onkološku hirurgiju

Doc. dr

Srđan Nikolić

Specijalista opšte hirurgije

Onkolog

dr

Stevan Jokić

Specijalista opšte hirurgije

Onkolog

Ass. dr

Marko Buta

Specijalista opšte hirurgije

Onkolog

Ass. dr

Rastko Živić

Specijalista opšte hirurgije

Subspecijalista endokrine hirurgije

Prim. dr

Goran Zorić

Specijalista opšte hirurgije

Subspecijalista endokrine hirurgije