Savremeni pristup u ovoj oblasti uključuje endoskopsku intervenciju, bez potrebe za hirurškim rezovima na stomaku, što omogućuje lečenje pacijenata već i sa prvim i drugim stepenom gojaznosti, i značajno kraći i bezbolniji period oporavka nego kod do sada primenjivanih procedura.

Nove endoskopske metode u lečenju gojaznosti pojavile su se poslednjih godina kao alternativa hirurškom lečenju gojaznosti, odnosno tzv. barijatrijskoj hirurgiji.

Pacijenti sa indeksom telesne mase od 30 do 45 kg/m2 spadaju u grupu kandidata za ovu intervenciju, mada se trenutno radi na smernicama koje bi dodatno proširile upotrebu ovih procedura i na pacijente sa BMI > 45 ili tzv. ekstremno gojazne pacijente.

Iako je i hirurgija napredovala, te se danas laparoskopski mogu uraditi intervencije na želucu i tankom crevu, nove endoskopske metode su još manje invazivne i podrazumevaju tehnike ušivanja zida želuca sa unutrašnje strane, bez ikakvih spoljnjih rezova.

Ove tehnike obuhvataju gastroskopiju, odnosno plasiranje sonde sa kamerom kroz usta i zatim se sa specijalno dizajniranim instrumentima koji su montirani na vrhu te sonde, u lumenu želuca vrši ušivanje zida želuca po dužini i širini, tako da se na taj način smanjuje ne samo dužina i širina želuca, već i njegova zapremina. Procedure se izvode u opštoj anesteziji i traju oko 60-90 minuta, a sam boravak u bolnici traje dan i po.

Cela procedura prethodi selekciji pacijenata kroz rad sa multidisciplinarnim timom koji uključuje barijatrijskog hirurga, gastroenterologa, internistu, anesteziologa, nutricionistu, psihologa/psihijatra, fizijatra.

Nakon intervencije se pacijentu postepeno uvodi specijalan režim ishrane, a mogu se primenjivati i dodatni lekovi za smanjenje težine, kao na primer liraglutid (GLP-1). Osnovno je da se pacijent prati kroz multidisciplinarni pristup i u narednim godinama, najčešće 2 do 3 godine. Procenat gubitka tezine je oko 40-50% od prekomerne telesne mase (EWL) i oko 15-20% od ukupne mase (TBWL) nakon perioda od godinu dana.

Aurora bolnica nudi kompletan spektar endoskopske barijatrijske terapije, počev od plasiranja intragastricnih balona pa do endoskopskih restriktivnih procedura (endoskopske gastroplastike).

Tim za EVG proceduru

Prof. dr, MD, PhD, FACG, FASGE Milutin Bulajić

specijalista gastroenterologije i endoskopske hirurgije

Neinvazivan pristup smanjenju žuluca - Endoskopska sleeve gastroplastika (animacija)
Neinvazivan pristup smanjenju žuluca - Endoskopska sleeve gastroplastika (prikaz rada)
Neinvazivan pristup smanjenju žuluca - Endoskopska sleeve gastroplastika

Često postavljana pitanja

Zasto je vazan multidisciplinarni pristup ovakvim pacijentima, zar nije dovoljna samo intervencija?

Uspeh hirurške ili endoskopske procedure može biti zagarantovan samo ako se pacijentu pruži potpuna podrška od strane nutricioniste, psihologa/psihijatra, interniste, fizijatra, kao i ostalih profesionalnih figura uključenih u rad sa pacijentom (hirurg, gastroenterolog itd). Sam proces redukcije telesne težine ne završava se, već počinje barijatrijskom intervencijom. Zatim slede regularne kontrole nakon 1, 3, 6, 9 i 12 meseci, gde pre svega nutricionista i psiholog pružaju neposrednu podršku pacijentu i usmeravaju ga očekivanoim cilju.

Postoje li neke kontraindikacije za proceduru?

Pre svake endoskopske barijatrijske intervencije potrebno je uraditi laboratorijska, radiološka/ultrazvučna i endoskopska ispitivanja. Ukoliko se tokom ovih preliminarnih testova uoči neka nepravilnost, onda konačna intervencija može biti odložena dok se problem ne reši, recimo ukoliko pacijent ima infekciju sluznice želuca H. pylori bakterijom, onda se prvo vrši eradikacija te infekcije antibioticima, pa se posle mesec dana izvodi intervencija.

Ukoliko pacijent koji je već hirurški operisan zbog gojaznosti ponovo uveća telesnu masu, može li se endoskopskim procedurama ponovo intervenisati?

Uvođenjem endoskopske terapije za terapiju gojaznosti značajno se smanjio rizik od hirurških intervencija. To se naročito odnosi na pacijente koji su već bili operisani i koji imaju povećan rizik od svake naredne hirurške intervencije. Endoskopskim ušivanjem preostalog dela želuca i anastomoze između želuca i tankog creva rešava se uspešno taj problem kod pacijenata koji su ponovo dobili na telesnoj masi.

Postoje li neke komplikacije?

Komplikacije endoskopske barijatrijske intervencije su veoma retke, mogu da se dese manja krvarenja ili perforacije, koje se uspešno rešavaju tokom procedure. Ozbiljne komplikacije su ekstremno retke, u svakom slučaju mnogo ređe nego kod hirurških intervencija.

Da li će se ove procedure uvesti u Srbiji?

Ideja tima Aurora bolnice je da se ove procedure uvedu sto pre u praksu Srbiji, kako bismo svim pacijentima koji boluju od gojaznosti ponudili kompletan spektar savremenih terapijskih procedura i postali regionalni lider u ovom polju.