Delatnost u Opštoj bolnici "Aurora"

 • Ginekološki pregledi odraslih i dece

 • Ultrazvučni pregledi – ginekološki i perinatološki (tokom trudnoće)

 • Rad u savetovalištu za planiranje porodice i kontracepciju

 • Kolposkopske preglede

 • Celokupno praćenje trudnoće

 • Invazivna perinatalna dijagnostika – amniocenteza

 • Ginekološke intervencije (biopsije, eksplorativne kiretaže, LOOP resekcije grlića, uklanjanje kondiloma, aplikacije spirale)

 • Palpatorni i ultrazvučni pregled dojki

Biografija

 • Specijalista je ginekologije i akušerstva. Diplomirala je na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu 2003. godine.

 • Radno iskustvo je sticala u Domu zdravlja Mladenovac – Hitna pomoć, te u Institutu za majku i dete u Republičkom centru za planiranje porodice. U Domu zdravlja „Clinica Nova” radila je od 2016. godine. Poseduje sertifikate o usavršavanju iz oblasti ultrazvučne dijagnostike.

Strani jezici

 • Engleski jezik