Urologija predstavlja kliničku granu medicine koja se bavi dijagnostikom i lečenjem oboljenja mokraćnih puteva kod muškaraca i žena, kao i lečenjem oboljenja reproduktivnih organa kod muškaraca. Bolesti koje spadaju u domen urologije obuhvataju infekcije bubrega, prostate, mokraćne bešike i svih izvodnih kanala, anomalije, benigne i maligne tumore pomenutih organa, uvećanja (hiperplaziju) prostate i kamenje i ostale prepreke u normalnom protoku urina.

Centar za urologiju i urološku hirurgiju je specijalizovan za dijagnostiku, konzervativni tretman, intervencije i minimalno-invazivnu i klasičnu urološku hirurgiju. U okviru centra možete uradtiti:

 • Kompletan urološki pregled

 • Uzimanje uroloških briseva

 • Ultrazvučni pregled urotrakta i abdomena

 • Urološke intervencije

 • Urološke operacije

Naši eksperti

Ass. dr Boris Kajmaković

specijalista urologije

Ass. dr Uroš Bumbaširević

specijalista urologije

Cenovnik usluga

 • Specijalistički pregledi
 • Pregled specijaliste

  6.000,00

 • Kontrolni pregled specijaliste, do 15 dana

  5.400,00

 • Pregled profesora

  6.400,00

 • Kontrolni pregled profesora, do 15 dana

  6.000,00

 • Ekspertsko mišljenje

  12.800,00

 • Ultrazvučna i RTG dijagnostika
 • 5.800,00

 • 6.400,00

 • 5.800,00

 • 6.400,00

 • RTG dijagnostika, prvi snimak

  2.500,00

 • RTG dijagnostika, drugi snimak i svaki sledeći

  1.500,00

 • RTG snimanje sa portabilim aparatom, u našoj ustanovi

  7.000,00

 • Opis donetog RTG snimka, drugo mišljenje

  2.000,00

 • Opis donetog CT snimka, drugo mišljenje

  12.800,00

 • Dijagnostičke procedure
 • Uzimanje uroloških briseva

  500,00

 • Cistoskopija

  15.000,00

 • Cistoskopija, u intravenskoj anesteziji

  23.000,00

 • Cistoskopija sa probom na stres

  17.000,00

 • Cistoskopija sa probom na stres, u intravenskoj anesteziji

  30.000,00

 • Uretrocistoskopija

  17.000,00

 • Hirurgija bubrega i uretera
 • Laparoskopska nefrektomija

  280.000,00

 • Nefrektomija

  170.000,00

 • Laparoskopska radikalna nefrektomija

  370.000,00

 • Radikalna nefrektomija

  290.000,00

 • Laparoskopska nefroureterektomija

  400.000,00

 • Nefroureterektomija - jedan rez

  230.000,00

 • Nefroureterektomija - dva reza

  200.000,00

 • Laparoskopska subtotalna nefroureterektomija

  320.000,00

 • Perkutana drenaža apscesa bubrega ili drenaža perirenalnog apscesa

  60.000,00

 • Uretrocistoneostomija - jednostrano

  110.000,00

 • Uretrocistoneostomija - obostrano

  150.000,00

 • Laparoskopska plastika UP segmenta uretera

  320.000,00

 • Plastika UP segmenta uretera

  200.000,00

 • Laparoskopska ureterolitotomija

  uklanjanje kamena u ureteru

  200.000,00

 • Plasiranje nefrostomskog katetera, u lokalnoj anesteziji

  60.000,00

 • Zamena nefrostomskog katetera, u lokalnoj anesteziji

  30.000,00

 • Uklanjanje nefrostomskog katetera, u lokalnoj anesteziji

  15.000,00

 • Plasman ureteralne sonde

  20.000,00

 • Plasiranje J-J stenta jednostrano, bez analgosedacije

  Plasiranje J-J sonde

  25.000,00

 • Plasiranje J-J stenta, u intravenskoj anesteziji

  1-2 stenta

  Plasiranje J-J sonde

  40.000,00 - 60.000,00

 • Uklanjanje J-J stenta, u intravenskoj anesteziji

  Uklanjanje J-J sonde

  20.000,00

 • Hirurgija mokraćne bešike i uretre
 • TUR mokraćne bešike

  tumor do 2cm u veliini

  70.000,00

 • TUR mokraćne bešike

  dva ili jedan veći tumor

  130.000,00

 • TUR vrata mokraćne bešike

  80.000,00

 • Biopsija tkiva sluznice mokraćne bešike

  20.000,00

 • Instilacija BCG vakcine u mokraćnu bešiku (OncoTYCE)

  5.000,00

 • Operacija cistocele

  operacija spada mokraćne bešike

  100.000,00

 • Laparoskopska cistolitotomija

  uklanjanje kamena u mokraćnoj bešici

  250.000,00

 • Cistolitotomija

  uklanjanje kamena u mokraćnoj bešici

  210.000,00

 • Pasiranje cistofiksa, u lokalnoj anesteziji

  20.000,00

 • Zamena cistofiksa

  10.000,00

 • Operacija hipospadije

  200.000,00

 • Hirurgija prostate
 • TRUS vođena biopsija prostate

  30.000,00

 • TUR prostate do 50g

  130.000,00

 • TUR prostate veće od 50g

  140.000,00

 • Transvezikalna prostatektomija - PTV

  225.000,00

 • Laparoskopska radikalna prostatektomija

  450.000,00

 • Radikalna prostatektomija

  380.000,00

 • Hirurgija penisa
 • Frenulotomija - EKT / radiotalasni nož, u lokalnoj anesteziji

  16.000,00

 • Frenulotomija uz frenuloplasiku, u lokalnoj anesteziji

  18.000,00

 • Frenulotomija kod dece, u lokalnoj anesteziji

  20.000,00

 • Cirkumcizija, u lokalnoj anesteziji

  operacija fimoze

  25.000,00

 • Cirkumcizija, u intravenskoj anesteziji

  operacija fimoze

  60.000,00

 • Cirkumcizija kod parafimoze

  70.000,00

 • Biopsija glansa penisa, u lokalnoj anesteziji

  25.000,00

 • Biopsija kože skrotuma i penisa, u lokalnoj anesteziji

  15.000,00

 • Hirurgija testisa
 • Laparoskopska operacija jednostrane varikokele

  110.000,00

 • Laparoskopska operacija obostrane varikokele

  125.000,00

 • Operacija hidrokele kod odraslih

  80.000,00

 • Operacija ciste epididimisa

  65.000,00

 • Epididimektomija

  60.000,00

 • Vazektomija

  80.000,00

 • Orhidopeksija

  200.000,00

 • Operacija torzije testisa

  65.000,00

 • Orhiektomija - jednostrano, u lokalnoj anesteziji

  uklanjanje testisa

  50.000,00

 • Orhiektomija - jednostrano, u intravenskoj anesteziji

  uklanjanje testisa

  60.000,00

 • Orhiektomija - obostrano, u lokalnoj anesteziji

  uklanjanje testisa

  75.000,00

 • Orhiektomija - obostrano, u intravenskoj anesteziji

  uklanjanje testisa

  85.000,00

 • Radikalna orhiektomija kod tumora testisa

  120.000,00

 • Ugradnja proteze posle orhiektomije

  30.000,00

 • Biopsija testisa, u lokalnoj anesteziji

  40.000,00

 • Biopsija testisa, u intravenskoj anesteziji

  50.000,00

 • Intervencije
 • Manuelna repozicija kod parafimoze

  4.500,00

 • Plasiranje urinarnog katetera u okviru urološkog pregleda

  3.000,00

 • Plasiranje urinarnog katetera - tehničar

  3.000,00

 • Zamena urinarnog katetera - tehničar

  2.500,00

 • Uklanjanje ateroma urogenitalne regije

  13.000,00

 • Uklanjanje kondiloma radiotalasnim nožem, manja regija

  12.000,00

 • Uklanjanje kondiloma radiotalasnim nožem, srednja regija

  17.000,00

 • Uklanjanje kondiloma radiotalasnim nožem, veća regija

  25.000,00