Biografija

Dr Aleksandar Karamarković je specijalista opšte hirurgije. Profesor je na Katedri hirurgije i anesteziologije Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, kao i šef nastavne baze - Klinika za hirurgiju "Nikola Spasić", Univerzitetskog kliničkog centra "Zvezdara", čiji je i direktor. Član je Američkog koledža hirurga, kao i Ruske Akademije prirodnih nauka.

Hirurško usavršavanje

 • Jun-Jul 1998. godine, Nemačka - Usavršavanje iz oblasti hirurgije jetre na odeljenju transplantacione i hepatobilijarne hirurgije, Klinike za digestivnu i visceralnu hirurgiju "Friedrich-Schiller University of Jena" (Profesor Johannes Scheelle).

 • 2001. - 2002. godine, Slovenija - Usavršavanje iz oblasti hepatobiliopankreatične hirurgije na odeljenju za hepatobilijarnu hirurgiju, Klinike za opštu i abdominalnu hirurgiju, Medicinskog fakulteta Univerziteta u Mariboru (Profesor Eldar Gadžijev).

 • 2003. godina, Srbija - Usavršavanje iz oblasti laparoskopske hirurgije na odeljenju hepatobiliopankreatične hirurgije, Klinike za opštu i abdominalnu hirurgiju, Kliničko bolničkog centra "Dr Dragiša Mišović - Dedinje", Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu (Profesor Radoslav Perunović).

 • Oktobar 2004. godine, Italija - Usavršavanje iz oblasti hepatobiliopankreatične hirurgije na odeljenju za hepatobilijarnu hirurgiju, na Klinici za opštu hirurgiju, bolnice "S. Orsola-Malpighi", Univerziteta u Bolonji (Profesor Antonino Cavallari).

 • Februar 2010. godina - Usavršavanje iz oblasti transplatacione hirurgije jetre na odeljenju za transplantacionu i hepatobilijarnu hirurgiju, bolnice "Florence Nightingale", Univerziteta u Istambulu (Profesor Yaman Tokat), Turska.

 • Februar 2017. godine, Kalifornija, SAD - Usavršavanje iz oblasti hepatobiliopankreatične i laparoskopske hirurgije na odeljenju hepatobiliopankreatične hirurgije, Službe onkološke hirurgije, Instituta "City of Hope" (Profesor Yuman Fong).

 • Jun 2017. godine, Južna Korea - Usavršavanje iz oblasti laparoskopske hirurgije jetre na odeljenju za hepatobiliopankreatičnu hirurgiju, bolnice "Bundang" Nacionalnog Univerziteta u Seulu (Profesor Ho-Seong Han).

 • Februar 2018. godine, Tajland - Usavršavanje iz oblasti laparoskopske hirurgije jetre na odeljenju za hepatobiliopankreatičnu i onkološku hirurgiju, Nacionalnog onkološkog instituta Tajlanda (Profesor Rawisak Chanwat).

Radno iskustvo i zaposlenje

 • Klinika za urgentnu hirurgiju, Klinički centar Srbije.

  • 2008. - 2016. godine - Direktor Klinike za urgentnu hirugiju

 • Klinika za hirurgiju "Nikola Spasić", Univerzitetski klinički centar "Zvezdara". Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu.

  • 2018. godine do danas - Direktor i profesor opšte hirurgije na Katedri hirurgije i anesteziologije Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, kao i šef nastavne baze.

Univerzitetska karijera

Od 2018. godine profesor je opšte hirurgije na Katedri hirurgije i anesteziologije Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, kao i šef nastavne baze pri Univerzitetskom kliničkom centaru "Zvezdara".

Prestižna zvanja

 • Počasni profesor hirurgije Internacionalne škole za onkološku hirurgiju, IASGO, kao i Medicinskog fakulteta "Carol Davilla" Univerziteta u Bukureštu, Rumunija. (2007-2010)

 • Član Američkog koledža hirurga (FACS)

 • Aktivni član Evropske asocijacija hirurga (ESA)

 • Redovni član Ruske akademije prirodnih nauka (RANS)

 • Počasni član Rumunske asocijacije za hepatobiliopankreatičnu hirurgiju i translantaciju jetre

 • Nacionalni delegat Srbije za Svetsko udruženje ugrentne hirurgije (WSES)

Članstva u odborima

 • Predsednik regionalnog odbora IASGO za "South – East Europe - Balkan".

 • Član Međunarodnog savetodavnog odbora "The Global Alliance for Infections in Surgery".

 • Član Naučnog odbora EHBA za "West-East Balkan HPB"

 • Član Upravnog odbora Srpskog hirurškog društva

Urednik u časopisima

 • Surgery, Gastroenterology and Oncology

 • Hepato-Gastroenterology

 • World Journal of Emergency Surgery

 • Chirurgia – Romanian Society of Surgery Magazine

 • Modern Problems of Science and Education – Sugery

 • Libri Oncologici - Croatian Journal of Oncology

 • Journal Clinics in Surgery – Emergency Surgery

 • Annals of Surgery and Perioperative Care

 • Open Access Journal of Anesthesia and Surgery

 • Chronicles of Surgery

 • BioMedicine and Surgery (BMS)

 • B&H Surgery

 • Sana Med

Recenzent u časopisima

 • British Journal of Surgery

 • Digestive Surgery

 • World Journal of Surgery

 • World Journal of Gastroenterology

 • World Journal of Surgical Oncology

 • World Journal of Emergency Surgery

 • World Journal of Hepatology

 • World Journal of Gastrointestinal Oncology

 • Radiology and Oncology

 • Liver Cancer

 • Journal of Investigative Surgery

 • JoVE – Journal of Visualized Experiments

 • Clinical Medicine Insights: Case Reports

 • Surgery, Gastroenterology and Oncology

 • Srpski Arhiv za Celokupno Lekarstvo

 • Vojno - Sanitetski Preged

 • Annals of Surgery and Perioperative Care

Gostujući izlagač (internacionalni skupovi)

Prof. Karamarković je do danas bio gostujući izlagač na preko 50 internacionalnih i domaćih skupova.

Publikacije

 • Monografija "Septični sindrom u abdominalnoj hirurgiji", 2002. godine.

 • Urednik Univerzitetske knjige "Resekciona hirurgija jetre", 2012. godine (Eldar M. Gadžijev, Aleksandar R. Karamarković)

 • Originalni članci:

  • 78 obuhvaćenih od strane "Pub-Med - National Library of Medicine"

  • 84 obuhvaćenih od strane "Scopus Preview" - Ukupno citata 1179, H index 19

  • 63 obuhvaćenih od strane "WOS - Current Contents (CC); Science Citation Index (SCI)"

  • 122 obuhvaćenih od strane "Research Gate (RG)" - Ukupno citata 1.701, RG index 32.45

  • 76 obuhvaćenih od strane "Mendeley" - Ukupno citata 1046, H index 19

  • 95 obuhvaćenih od strane "Publons" - Ukupno citata 1091, H index 19

Strani jezici

 • Engleski jezik

 • Ruski jezik