Biografija

Akademik profesor dr Aleksandar Ljubić je jedan od najpoznatijih ginekologa u Srbiji, čija je stručnost u oblasti reproduktivne medicine i visokorizičnih trudnoća poznata širom zemlje, regiona i sveta. Tokom proteklih trideset pet godina, uspešno je završio desetine hiljada IVF-a, porođaja i tretmana visokorizičnih trudnoća. Pionir je invazivnih ultrazvučno vođenih fetalnih procedura, direktnog sazrevanja fetalnih pluća, pronalazač metode perinatalnog skrininga sluha, nehirurškog lečenja fibroida i naprednih laparoskopskih procedura.

Nedavna istraživačka područja uključuju reproduktivnu i perinatalnu biotehnologiju, regenerativnu medicinu, potpomognutu reprodukciju, minimalno invazivnu reproduktivnu hirurgiju i biologiju tumora. Akademik Ljubić se bavi novim biološkim terapijama za sterilitet, kao i novim otkrićima za dugovečnost. Kreirao je SEGOVA i SEMPER RB programe za podmlađivanje jajnika i dugovečnost.

Akademik Ljubić je vodeći istraživač na 12 domaćih i međunarodnih naučnih projekata. Objavio je više od 500 publikacija – u recenziranim časopisima – 80, sa indeksom citiranja – 1404, h-indeksom 19 i i10-indeksom 27.

Školovao se na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, sa postdiplomskim obrazovanjem u SAD, Japanu, Ujedinjenom Kraljevstvu i Grčkoj. Više od 25 godina radio je u Institutu za ginekologiju i akušerstvo Kliničkog centra Srbije kao lekar, zamenik direktora i direktor, kao i na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu kao asistent, vanredni profesor i profesor.

Akademik Ljubić je:

 • Redovni član Međunarodne akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine

 • Predsednik Nadzornog odbora Vincula Biotech Group

 • Osnivač i predsednik Srpskog društva ultrazvuka u akušerstvu i ginekologiji

 • Osnivač i direktor srpske Interuniverzitetske škole za medicinski ultrazvuk Ian Donald

 • Pridruženi član Međunarodne akademije za perinatalnu medicinu

 • Redovni profesor na DIU (Dubrovački međunarodni univerzitet Libertas)

 • Suosnivač SEEBRA

 • Član Kraljevskog medicinskog odbora

Tokom svoje duge karijere bio je i još uvek je na pozicijama:

 • Gostujući profesor Veill Cornell Medical School, SAD

 • Zamenik generalnog sekretara Svetske asocijacije za perinatalnu medicinu

 • Suosnivač bolnice Bio Cell

 • Suosnivač i prvi CMO prve srpske privatne zdravstvene platforme Medigroup

 • Član odbora Fetusa kao društva pacijenata

 • Sekretar Sekcije za ultrazvuk Srpskog lekarskog društva

 • Sekretar SANU u Međuparlamentarnom odboru za fiziologiju ljudske reprodukcije

 • Sekretar odeljenja za perinatalnu medicinu Srpskog lekarskog društva

 • Član Sekcije za ginekologiju i akušerstvo SLD

 • Generalni sekretar Udruženja ginekologa i akušera Jugoslavije

 • Predsednik Jugoslovenskog udruženja za ultrazvuk u ginekologiji i akušerstvu

 • Član Savetodavnog odbora FIGO

 • Osnivač i direktor ultrazvučnog centra Tomas Džeferson u Kliničkom centru Srbije

 • Potpredsednik Republičke komisije za perinatalnu medicinu

 • Predsednik Republičkog odbora za vantelesnu oplodnju

Dobitnik je više domaćih i međunarodnih priznanja:

 • I nagrada za istraživača – XIII Trofoblastna konferencija (1992) Ročester, SAD

 • Nagrada za nauku Beograda za nauku (1993), Beograd, Srbija

 • Nagrada ser Vilijam Lili (VAPM)

 • Orden Vitezova privatnog zdravstvenog sektora, Udruženje privatnih zdravstvenih ustanova i privatnih ordinacija Srbije (2020)

Priznanje i zahvalnost nacionalnih udruženja:

 • Sekcija za perinatalnu medicinu Srpsko lekarsko društvo

 • Sekcija akušerstva i ginekologa Srpskog lekarskog društva

 • Udruženje za ultrazvuk u medicini

 • Društvo akušera i ginekologa Jugoslavije

Urednik je i kourednik u nekoliko naučnih časopisa:

 • The Ultrasound Review of Obstetrics and Gynecology

 • Obstetrics and Gynecology communications

 • Acta Infectologica Yugoslavica

 • Research in Medicine

 • Ultrasound

 • Mother

 • Acta Medica Saliniana

 • Donald School Journal of Ultrasound in Obstetrics and Gynecology

Akademik Ljubić je učestvovao na međunarodnim i domaćim kongresima i simpozijumima. Organizator je brojnih kongresa iz oblasti ginekologije i perinatalne medicine i urednik i kourednik više naučnih časopisa. Bio je predsednik XIII svetskog kongresa perinatalne medicine. Akademik Ljubić je dobitnik brojnih nagrada, kao što su Sekcija za perinatalnu medicinu SLD, Sekcija za ginekologiju i akušerstvo SLD, Udruženje za primenu ultrazvuka u medicini, Jugoslovensko udruženje ginekologa i akušera. Dobitnik je i Nagrade za istraživače – XIII – Trofoblastna konferencija Ročester-SAD (1992), Oktobarske beogradske nagrade za nauku (1993) i Nagrade Ser Vilijam Lili (VAPM) (2017).

Strani jezici

 • Engleski jezik