Biografija

Radno iskustvo

 • 2021. Šef Katedre za hirurgiju i anesteziologiju Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu.

 • 2020. Redovni profesor na Katedri za hirurgiju i anesteziologiju, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu.

 • 2018 - 2021. Zamenik šefa Katedre za hirurgiju i anesteziologiju, Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu

 • 2015. Zamenik direktora Klinike za digestivnu hirurgiju – Prva hirurška, Kliničkog centra Srbije

 • 2015. Rukovodilac Programa minimalno invazivne hirurgije Klinike za digestivnu hirurgiju – Prva hirurška, Klinički centar Srbije

 • 2014 - 2020. Vanredni profesor na Katedri hirurgije i anesteziologije na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

 • 2010. Načelnik Odeljenja za endoskopiju i funkcionalnu dijagnostiku, Klinika za digestivnu hirurgiju – Prva hirurška, Klinički centar Srbije.

 • 2007. Doktor medicinskih nauka. Doktorska disertacija: "Procena efikasnosti antirefluksnih hirurških procedura kod bolesnika sa poremećajem donjeg ezofagealnog sfinktera" Medicinski fakultet Univeziteta u Beogradu.

 • 1998. Magistar medicinskih nauka. Magistarski rad: "Značaj duodenogastričnog refluksa kod bolesnika sa erozivnim ezofagitisom" Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu.

 • 1996. Specijalista hirurg. Prva hirurška klinika, Institut za bolesti digestivnog sistema, Klinički centar Srbije.

 • 1992 – 1996. Specijalizacija iz opšte hirurgije. Prva hirurška klinika, Institut za bolesti digestivnog sistema, Klinički centar Srbije.

 • 1984 – 1990. Doktor medicine. Medicinski fakultet, Univerziteta u Beogradu.

Stručna usavršavanja u inostranstvu

 • 2011. Postdiplomski kurs "The Surgeon in the Management of Gastric and Esophageal Diseases". The Society for Surgery of the Alimentary tract Maintenance of Certification Course. Chicago, Illionois, SAD.

 • 2005. Kurs "Minimally invasive operating techniques in visceral surgery", European Surgical Institute. Hamburg, Nemačka.

 • 2001. Postdiplomski kurs "Esophageal function testing – what the GI surgeon needs to know", American College of Surgeons. 87th Annual Clinical Congress. New Orleans, Louisiana, SAD.

 • 2001. Studijski boravak. Odeljenje za hirurgiju gornjeg digestivnog trakta, Univerzitet Južna Kalifornija, Los Anđeles, SAD. Prof. dr Tom DeMeester. Svetska nagradna stipendija ISDE.

 • 2000. Studijski boravak. Odeljenje abdominalne, vaskularne i torakalne hirurgije, Vinzenz Pallotti bolnica, Keln, Nemačka.

 • 1988. Studentski studijski boravak. Odeljenje abdominalne i opšte hirurgije, Univerzitet Ilinois u Čikagu, SAD. Prof. dr Loyd M. Nyhus.

Nagrade i stipendije

 • 2021. Počasni član Mađarskog udruženja hirurga (Magyar Sebész Társaság MST), Pecs, Hungary.

 • 2016. Počasni član Brazilskog udruženja digestivnih hirurga (Colegio Brasileiro de Cirurgia Digestiva, CBCD), Sao Paolo, Brasil.

 • 2013. Nagrada grada Beograda za medicinu za 2012. godinu. Grupa autora: 152 člana Katedre za hirurgiju sa anesteziologijom Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, za delo "HIRURGIJA ZA STUDENTE MEDICINE", treće izmenjeno i dopunjeno izdanje.

 • 2011. Nagrada Časopisa za gastrointestinalnu hirurgiju (Journal of Gastrointestinal Surgery) za najbolji rad u 2010. godini. Recipient of the 2010 Journal of Gastrointestinal Surgery (JOGS) Best Article Award. (Simić AP, Radovanović NS, Skrobić OM, et al. Significance of limited hiatal dissection in surgery for achalasia. Journal of Gastrointestinal Surgery 2010; 14 (4): 587-593. M 21)

 • 2009. Nagrada grada Beograda za medicinu za 2008. godinu. (Prof. dr Petar V. Simić i doc. dr Aleksandar P. Simić. "ISTORIJA HIRURGIJE")

 • 2005. Počasni inostrani član Brazilskog udruženja hirurga (Honorario Estranero de Colegio Brasileiro de Cirurgioes, FCBC), Rio de Janeiro, Brasil.

 • 2000. Svetska nagradna stipendija Medjunarodnog udruženja za bolesti jednjaka (International Society for Diseases of the Esophagus – ISDE), Tokio, Japan. (University of Southern California, Derpartment of Foregut Surgery. Head prof. dr Tom R. DeMeester.)

 • 1999. Pobednik Konkursa Zadužbine Andrejević, sa sedištem u Beogradu, za najbolje magistarske radove. ("Erozivni ezofagitis i duodenogastrični refluks")

 • 1988. Univerzitetska nagrada grada Beograda iz oblasti medicine.

Članstvo u profesionalnim udruženjima

Međunarodna

 • 2021. Mađarsko udruženje hirurga (Magyar Sebész Társaság – MST) – počasni član

 • 2020. Osnivač i član Glavnog odbora Evropskog udruženja za gornji digestivni sistem (European Foregut Society – EFS)

 • 2018. Evropsko udruženje za endoskopsku hirurgiju. (The European Association of Endoscopic Surgery – EAES)

 • 2017. Centralna i istočnoevropska asocijacija za studije Barrett-ovog jednjaka (Central and Eastern European Association for Studies of Barrett’s Esophagus – CEABE) – predsednik

 • 2016. Brazilsko udruženje digestivnih hirurga (Colégio Barsileiro de Cirurgia Digestiva – CBCD) – počasni član

 • 2010. Američko udruženje za hirurgiju alimentarnog trakta (Society for Surgery of the Alimentary Tract – SSAT)

 • 2005. Brazilsko udruženje hirurga (Colégio Barsileiro de Cirurgiões – FCBC) – počasni član

 • 2000. Evropsko udruženje ezofagologa (European Society of Esophagology – ESE)

 • 2000. Svetska organizacija za specijalizovane studije za bolesti jednjaka (World Organization for Specialized Studies on Diseases of the Esophagus – OESO)

 • 1995. Internacionalno udruženje za bolesti jednjaka (International Society for Diseases of the Esophagus – ISDE)

Domaća

 • 2017. Udruženje endoskopskih hirurga Srbije – podpredsednik

 • 2006. Hirurška sekcija – Srpsko lekarsko društvo (SLD)

Stručne publikacije

 • Pet monografija

 • 11 poglavlja u knjigama i udžbenicima

 • 18 radova u časopisu indeksiranom u CC ili SCI

 • 32 rada indeksiranih u Medline-u i 17 radova u celosti u stručnim časopisima i zbornicima kongresa.

 • 108 radova kao izvodi u zbornicima medjunarodnog skupa i 57 u zbornicima nacionalnih skupova.

 • 35 predavanja po pozivu na svetskim medjunarodnim stručnim sastancima

 • Preko 200 stručnih i naučnih publikacija.

Strani jezici

 • Engleski jezik

 • Francuski jezik

 • Španski jezik

 • Mađarski jezik