Prof. dr Aleksandar Simić

specijalista opšte hirurgije

Radno iskustvo

 • 2018. Zamenik šefa Katedre za hirurgiju i anesteziologiju, Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu

 • 2015. Zamenik direktora Klinike za digestivnu hirurgiju – Prva hirurška, Kliničkog centra Srbije

 • 2014. Vanredni profesor na Katedri hirurgije i anesteziologije na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

 • 2010. Načelnik Odeljenja za endoskopiju i funkcionalnu dijagnostiku, Klinika za digestivnu hirurgiju – Prva hirurška, Klinički centar Srbije.

 • 2007. Doktor medicinskih nauka. Doktorska disertacija: „Procena efikasnosti antirefluksnih hirurških procedura kod bolesnika sa poremećajem donjeg ezofagealnog sfinktera” Medicinski fakultet Univeziteta u Beogradu.

 • 1998. Magistar medicinskih nauka. Magistarski rad: “Značaj duodenogastričnog refluksa kod bolesnika sa erozivnim ezofagitisom” Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu.

 • 1996. Specijalista hirurg. Prva hirurška klinika, Institut za bolesti digestivnog sistema, Klinički centar Srbije.

 • 1992 – 1996. Specijalizacija iz opšte hirurgije. Prva hirurška klinika, Institut za bolesti digestivnog sistema, Klinički centar Srbije.

 • 1984 – 1990. Doktor medicine. Medicinski fakultet, Univerziteta u Beogradu.

Stručna usavršavanja u inostranstvu

 • 2011. Postdiplomski kurs „The Surgeon in the Management of Gastric and Esophageal Diseases“. The Society for Surgery of the Alimentary tract Maintenance of Certification Course. Chicago, Illionois, SAD.

 • 2005. Kurs “Minimally invasive operating techniques in visceral surgery”, European Surgical Institute. Hamburg, Nemačka.

 • 2001. Postdiplomski kurs “Esophageal function testing – what the GI surgeon needs to know”, American College of Surgeons. 87th Annual Clinical Congress. New Orleans, Louisiana, SAD.

 • 2001. Studijski boravak. Odeljenje za hirurgiju gornjeg digestivnog trakta, Univerzitet Južna Kalifornija, Los Anđeles, SAD. Prof. dr Tom DeMeester. Svetska nagradna stipendija ISDE.

 • 2000. Studijski boravak. Odeljenje abdominalne, vaskularne i torakalne hirurgije, Vinzenz Pallotti bolnica, Keln, Nemačka.

 • 1988. Studentski studijski boravak. Odeljenje abdominalne i opšte hirurgije, Univerzitet Ilinois u Čikagu, SAD. Prof. dr Loyd M. Nyhus.

Nagrade i stipendije

 • 2016. Počasni član Brazilskog udruženja digestivnih hirurga (Colegio Brasileiro de Cirurgia Digestiva, CBCD), Sao Paolo, Brasil.

 • 2011. Nagrada Časopisa za gastrointestinalnu hirurgiju (Journal of Gastrointestinal Surgery) za najbolji rad u 2010. godini. Recipient of the 2010 Journal of Gastrointestinal Surgery (JOGS) Best Article Award.

 • 2009. Nagrada grada Beograda za medicinu za 2008. godinu.

 • 2005. Počasni inostrani član Brazilskog udruženja hirurga (Honorario Estranero de Colegio Brasileiro de Cirurgioes, FCBC), Rio de Janeiro, Brasil.

 • 2000. Svetska nagradna stipendija Medjunarodnog udruženja za bolesti jednjaka (International Society for Diseases of the Esophagus – ISDE), Tokio, Japan.

 • 1999. Pobednik Konkursa Zadužbine Andrejević, sa sedištem u Beogradu, za najbolje magistarske radove.

 • 1988. Univerzitetska nagrada grada Beograda iz oblasti medicine.

Članstvo u međunarodnim profesionalnim udruženjima

 • 2016. Brazilsko udruženje digestivnih hirurga (Colégio Barsileiro de Cirurgia Digestiva) – CBCD – počasni član

 • 2010. Američko udruženje za hirurgiju alimentarnog trakta (Society for Surgery of the Alimentary Tract) – SSAT

 • 2005. Brazilsko udruženje hirurga (Colégio Barsileiro de Cirurgiões) – FCBC – počasni član

 • 2000. Evropsko udruženje ezofagologa (European Society of Esophagology) – ESE

 • 2000. Svetska organizacija za specijalizovane studije za bolesti jednjaka (World Organization for Specialized Studies on Diseases of the Esophagus) – OESO

 • 1995. Internacionalno udruženje za bolesti jednjaka (International Society for Diseases of the Esophagus) – ISDE

Stručne publikacije

 • Pet monografija

 • 11 poglavlja u knjigama i udžbenicima

 • 18 radova u časopisu indeksiranom u CC ili SCI

 • 32 rada indeksiranih u Medline-u i 17 radova u celosti u stručnim časopisima i zbornicima kongresa.

 • 108 radova kao izvodi u zbornicima medjunarodnog skupa i 57 u zbornicima nacionalnih skupova.

 • 35 predavanja po pozivu na svetskim medjunarodnim stručnim sastancima

 • Preko 200 stručnih i naučnih publikacija.

Strani jezici

 • Engleski jezik