Delatnost u Opštoj bolnici "Aurora"

 • Otorinolaringološki pregledi

 • Audiometrija, timpanometrija, merenje otoakustičnih emisija

 • Endoskopski pregledi nosa, nazofarinksa i larinksa, fiberoptička nazofaringolaringoskopija

 • Operacije adenoidnih vegetacija (adenoidektomija)

 • Operacije tonzila (tonzilektomija)

 • Implantacija ventilacionih cevčica

 • Hirurška korekcija deformisanih ušnih školjki

 • Operacije bubne opne i srednjeg uva (miringoplastike, timpanoplastike, mastoidektomije, stapedotomije)

 • Operacije mekog nepca i baze jezika ("sleep apnea/hrkanje" operacije)

 • Direktoskopija, laringmikroskopija

Biografija

Radno iskustvo i obrazovanje

 • Specijalista otorinolaringologije od 2011. godine na Klinici za Otorinolaringologiju i maksilofacijalnu hirurgiju Univerzitetskog Kliničkog Centra Srbije u Beogradu.

 • Docent na Katedri za otorinolaringologiju i maksilofacijalnu hirurgiju Medicinskog fakulteta u Beogradu.

 • Dominantna oblast stručnog rada i naučnog interesovanja je otologija i hirurgija uva kod dece i kod odraslih ž. Kontinuirano radi na stručnom usavršavanju, gde posebno treba istaći učestvovanje Tinnitus and hyperacusis therapy Masterclass u Londonu UK, 2nd Course of endoscopic surgery-Otology, u Namuru Belgija; 3rd Endoscopic ear surgery course u Modeni Italija.

 • Aktivni je učesnik na domaćim i međunarodnim skupovima iz otorinolaringologije. Učestvuje u projektima Ministarstva zdravlja Republike Srbije, organizator je i predavač u okviru mnogih kontinuiranih medicinskih edukacija.

 • Autor je preko 100 naučnih publikacija, od toga 46 naučnih radova u časopisima JCRlisti s i Medline-u, 59 radova predstavljenih na domaćim i stranim stručnim sastancima.

 • Članstvo u "International Clinical Expert Group (CEG) for specialist cognitive behavioural therapy in tinnitus, hyperacusis and misophonia management", članstvo u European Academy of Otology and Neurootology (EAONO) i članstvo u Sekciji za ORL Srpskog lekarskog društva.

 • Jedna je od dobitnika Nagrade grada Beograda za najvrednija dostignuća iz oblasti medicine u 2017. godine. za poglavlje u knjizi Đukić V, Milovanović J. (urednici) Karcinomi larinksa

Obrazovanje

 • Diplomirala septembra 2004. na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

 • Magistarsku tezu pod nazivom „Analiza funkcionalnih rezultata lečenja početnih karcinoma glotisne regije larinksa” je odbranila juna 2009. na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

 • Specijalistički ispit iz otorinolaringologije je položila oktobra 2011. sa odličnim uspehom na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

 • Doktorsku disertaciju iz otorinolaringologije sa temom "Značaj ekspresije i polimorfizama receptora sličnih Toll 2 i 4 u zapaljenskim oboljenjima srednjeg uva i njihovim komplikacijama" odbranila je septembra 2014. na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

Strani jezici

 • Engleski jezik