Biografija

Dr Popović je završila Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu 2008. godine. Specijalista je oftalmologije.

Strani jezici

  • Engleski jezik