Delatnost u Opštoj bolnici "Aurora"

  • Endokrinološki pregledi

  • Tumačenje laboratorijskih analiza i dijagnostičke procedure

  • Postavljanje indikacije za dodatnu dijagnostiku

  • Saveti i preporuke za dalju terapiju

  • Ultrazvuk štitaste žlezde

  • Punkcija štitaste žlezde pod ultrazvučnom kontrolom

Biografija

Prof. Trbojević je specijalista interne medicine sa subspecijalizacijom endokrinologije. Tokom svoje duge karijere bio je načelnik Centra za štitnu žlezdu Instituta za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma Kliničkog centra Srbije.

Autor je velikog broja naučnih radova objavljenih u priznatim domaćim i stranim časopisima. Učestvovao je na velikom broju međunarodnih i domaćih kongresa.

Strani jezici

  • Engleski jezik