Delatnost u Opštoj bolnici "Aurora"

 • Fizijatrijsko lečenje dece:

  • Urođene anomalije koštano-zglobnog sistema

  • Deformiteti vrata

  • Kičme

  • Stopala

 • Ortopedsko-traumatološku rehabilitacija

 • Rehabilitacija kod akutnih i hroničnih pedijatrijskih oboljenja

 • Urodinamska ispitivanja kod dece sa disfunkcionalnim mokrenjem i enurezom

 • Rehabilitacija bolesnika u jedinicama intenzivne nege

Biografija

Profesorka Ćirović je završila Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu 1991. godine. Specijalista je fizikalne medicine i rehabilitacije sa supspecijalizacijom iz dečije fizijatrije. Stručno se usavršavala u Japanu, Danskoj, Austriji i Češkoj.

Radila je u Službi fizikalne medicine i rehabilitacije Univerzitetske dečije klinike u Beogradu, gde je od 2006. godine šef Odeljenja fizijatrije. Zamenik je šefa Katedre za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju na Medicinskom fakultetu u Beogradu i član Republičke stručne komisije za medicinsku rehabilitaciju.

Profesorka Ćirović je član Evropskog udruženja pedijatrijskih hirurga (EPSA), Evropskog udruženja za kičmenu moždinu (ESCIF), Evropske asocijacije za kardiovaskularnu prevenciju i rehabilitaciju (EACPR) i Evropskog udruženja kardiologa (ESC).

Kao autor ili koautor publikovala je preko 190 radova u monografijama, knjigama, domaćim i stranim časopisima i zbornicima domaćih i međunarodnih kongresa. Kao predavač učestvuje na domaćim i međunarodnim kongresima.

Strani jezici

 • Engleski jezik