Doc. dr Ivan Baljošević

specijalista otorinolaringologije

Delatnost u Opštoj bolnici "Aurora"

 • Otorinolaringološke preglede

 • Merenje sluha pomoću timpanometrije

 • Merenje sluha tonalnom audiometrijom

 • Operacije adenoidnih vegetacija

 • Implantacija ventilacionih cevčica

 • Tonziloadenoidektomija

 • Operacija devijacije nosne pregrade

 • Estetske operacije nosa (rinoplastike)

 • Hirurška korekcija deformisanih ušnih školjki

 • Operacije perforacija na bubnoj opni (timpanoplastike)

Radno iskustvo i obrazovanje

 • Specijalista je otorinolaringologije. Diplomirao je na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Prištini 1991. godine. Stručno se usavršavao u Austriji, Nemačkoj i Belgiji. Član predsedništva Evropskog udruženja pedijatrijskih otorinolaringologa.

 • Radno iskustvo sticao je u Službi za dečiju otorinolaringologiju, Instituta za zdravstvenu zaštitu majke i deteta Srbije "Dr Vukan Čupić", gde se nalazi na mestu Šefa odeljenja za stacionarno lečenje sa operativnim blokom.

 • Autor je i koautor preko 60 naučnih i stručnih radova iz oblasti otorinolaringologije. Aktivno učestvuje kao predavač na domaćim i međunarodnim skupovima.

Strani jezici

 • Engleski jezik