Doc. dr Miljan Ćeranić

specijalista opšte hirurgije

Delatnost u Opštoj bolnici "Aurora"

 • Minimalno-invazivno i klasično hirurško lečenje oboljenja digestivnog trakta

 • Hirurgija hemoroida i oboljenja perianalne regije

  • Transanalna hemoroidalna dearterijalizacija - THD
  • LigasureTM radiofrekventna ablacija

  • Hirurško lečenje analne fistule

  • Hirurško lečenje analnih fisura

  • Hirurško lečenje pilonidalnog sinusa

  • Hirurško lečenje perianalnog apscesa

  • Hirurško lečenje kondiloma (radiofrekventna ablacija)

 • Konsultativni pregledi iz oblasti digestivne hirurgije

 • Rektoskopija

 • Anoskopija

Radno iskustvo

 • Specijalista je opšte hirurgije na IV odeljenju za kolorektalnu i pelvičnu onkološku hirurgiju, Klinike za digestivnu hirurgiju (I hirurške klinike) u Kliničkom Centru Srbije. Duži niz godina je koordinator programa i instruktor Nacionalnog programa za edukaciju hirurga iz oblasti kolorektalne laparoskopske hirurgije (LAPSERB).

 • Kontinuirano radi na stručnom usavršavanju i učestvuje na domaćim i međunarodnim skupovima na temu laparaskopske kolorektalne hirurgije (Srbija, Italija, Hrvatska, Francuska, Portugal, Nemačka).

 • Sekretar je Hirurške sekcije Srpskog Lekarskog Društva i jedan od autora Nacionalnog vodiča dobre prakse za rak debelog creva i rektuma. Do sada je objavio 5 poglavlja u monografijama, 3 poglavlja u knjigama i udžbenicima, 16 radova u časopisima (CC i SCI) i 10 radova (Medline).

Obrazovanje

 • Diplomirao 1997. godine na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu

 • Specijalistički ispit iz opšte hirurgije položio 2003. godine na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu

 • Doktorirao iz oblasti kolorektalne hirurgije 2010. godine na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu

 • Stručno se usavršavao na odeljenju za digestivnu onkološku hirurgiju Instituta "Gustave Rousssy", u Villejuif, Francuska.

 • Završio je obuku za endorektalni ultrazvuk

 • Završio je obuku za THD - "THD and gatekeeper: Mini invasive surgery for the treatment of hemorrhoids and faecal incontinence" u "Catholic University - A. Gemelli Hospital" u Rimu, Italija (prof. Carlo Ratto)

Strani jezici

 • Engleski jezik