Biografija

dr Miodrag Vukčević je specijalista pulmologije, docent na katedri Interne medicine Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Zahvaljujući svom predanom radu, zalaganju i sposobnosti, tokom svoje karijere bio je načelnik Respiratorne intenzivne jedinice Instituta za plućne bolesti i tuberkulozu UKC, načelnik Odeljenja pulmologije i Direktor Interne klinike KBC Bežanijska kosa, dok je sad Načelnik odeljenja pulmologije u KBC Zemun.

Član je Evropskog respiratornog društva - ERS i potpresednik Jugoslovenskog udruženja za astmu i hroničnu opstruktivnu bolest pluća (JUDAH). Član je i Američkog udruženja grudnih lekara i dobio je titulu Fellow of Chest Physician (FCCP). Član je Udruženja pulmologa Srbije (UPS). Jedan je od osnivača i sekretar Udruženja intenzivista Srbije, kao i jdan od osnivača Srpskog somnoloskog društva.

Kao stipendista Evropskog respiratornog društva (European Respiratory Society, ERS) boravio je u Royal Bromptom Hospital, Sleep and Ventilation Unit, u London, gde je pod mentorstvom Prof. Dr Anite Simodns završio obuku za primenu neinvazivne mehaničke ventilacije kao i dijagnostikovanje i lečenje promećaja u spavanju (sleep medicine). U okviru kurseva koje organizuje ERS završio je školu za primenu neinvazivne mehaničke ventilacije (ERS School Course on Noninvasive Positive Pressure Ventilation.) 2007. godine u Hanoveru, Nemačka. Nakon edukacije aktivno je radio na uvođenju ovih dijagnostičkih i terpijaskih metoda kao novina u zdravstvenom sistemu Srbije. Zahvaljujući tome, tokom poslednjih deset godina neinvazivna mehanička ventilacija je uspešno primenjenja u Institutu za plućne bolesti i tuberkulozu u lečenju bolesnika sa akutnom respiratornom insuficijencijom, a nakon više predavanja održanih na stručnim skupovima pulmologa i neurologa njena primena je otpočela i u drugim centrima. Aktivno je učestvovao u osnivanju "Nacionalnog centra za primenu neinvazivne mehaničke ventilacije u kućnim uslovima".

Autor je i koautor više od 220 radova iz oblasti pulmologije objavljenih u stranim i domaćim časopisima, prezentovanim na stranim i domaćim kongresima i simpozijumima. Autor je više poglavlja u knjigama i monografijama. Predavač na međunarodnim skupovima po pozivu.

Strani jezici

  • Engleski jezik