Delatnost u Opštoj bolnici "Aurora"

  • Dermatološki pregledi

  • Tumačenje laboratorijskih analiza i postavljanje dijagnoze

  • Utvrđivanje indikacija za dodatnu dijagnostiku

  • Saveti i preporuke za dalju terapiju

  • Dermatoskopija

  • Uklanjanje polipa i bradavica

Biografija

Dr Šoć je završila Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu 1979. godine. Specijalista je dermatovenerologije. U lečenju dermatoveneroloških bolesti ima 33 godine radnog iskustva, stečenog u Gradskom zavodu za kožne i venerične bolesti u Beogradu. Član Udruženja dermatologa Srbije. Aktivno učestvuje na svim domaćim skupovima posvećenim dermatovenerologiji.

Strani jezici

  • Engleski jezik