Delatnost u Opštoj bolnici "Aurora"

 • Ginekološki pregledi

 • Tumačenje laboratorijskih i drugih analiza i postavljanje dijagnoze

 • Utvrđivanje indikacija za dodatnu dijagnostiku

 • Saveti i preporuke za dalju terapiju

 • Ultrazvučne preglede – ginekološke i perinatološke (tokom trudnoće)

 • 4D ultrazvuk

 • Pregled i ultrazvuk dojki

 • Amniocenteza

 • Histeroskopija

 • Biopsija grlića materice

 • Polipektomija

 • Miomektomija

Biografija

 • Specijalista je ginekologije i akušerstva u GAK "Narodni Front", gde je od 2014. godine šef odseka minimalno-invazivne dijagnostike, odeljenja konzervativne ginekologije.

 • Diplomirao je 1991. godine, a specijalistički ispit iz ginekologije i akušerstva položio 1997. godine na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Nakon položenog specijalističkog ispita radi kao specijalista ginekolog-akušer na Odeljenju za ultrazvuk, a potom kao specijalista ginekolog-akušer na Odeljenju steriliteta. Od novembra 2003. obavlja dužnosti šefa odseka laparoskopije odeljenja operativnog steriliteta do februara 2007. Od 2009. godine specijalista je na odseku inflamatorne Ginekologije odeljenja konzervativne ginekologije.

 • Odbranio je magistarsku tezu iz oblasti Humane reprodukcije pod nazivom: "Dijagnostička vrednost color Doppler ultrasonografije za otkrivanje tumora germinativnih ćelija jajnika", na Medicinskom fakultetu u Beogradu 2002. godine.

 • Kontinuirano radi na stručnom usavršavanju (Nemačka, Japan). Poseduje sertifikat III stepena veštine iz minimalno-invazivnih operativnih tehnika u ginekologiji sa Evropskog instituta za hirurgiju u Hamburgu. Redovno učestvuje na domaćim i međunarodnim skupovima.

Strani jezici

 • Engleski jezik