Biografija

  • Zaposlena na Klinici za otorinolaringologiju i maksilofacijalnu hirurgiju, Univerzitetskog Kliničkog Centra Srbije od 2000. godine.

  • Završila specijalizaciju iz otorinolaringologije i subspecijalizaciju iz fonijatrije.

  • Magistrirala i doktorirala na Medicinskom fakultetu, Univerziteta u Beogradu.

  • Docent na Medicinskom fakultetu, Univerziteta u Beogradu.

  • Predavač na mnogim internacionalnim kongresima.

  • Autor velikog broja radova objavljenih u stručno-naučnim časopisima i poglavlja u udžbenicima.

  • Član sekcije za otorinolaringologiju Srpskog lekarskog društva, član Udruženja laringologa Srbije i član Udruženja evropskih fonijatara.

  • Dobitnik Nagrade grada Beograda za doprinos u medicini za 2017. godinu.

  • Kliničko iskustvo preko 20 godina u lečenju dece i odraslih pacijenata sa bolestima uva, nosa i grla, a posebno u oblasti fonijatrije koja se bavi problemima glasa, govora, disanja i gutanja.

Strani jezici

  • Engleski jezik