Delatnost u Opštoj bolnici "Aurora"

 • Proktološka hirurgija

  • Laserska hemoroidoplastika - LHP (minimalno-invazivno)

  • Transanalna hemoroidalna dearterijalizacija - THD (minimalno-invazivno)

  • LigasureTM radiofrekventna ablacija

  • Laserska pilonidoplastika - LPP (minimalno-invazivno)

  • Lasersko zatvaranje analne fistule - FiLaC (minimalno-invazivno)

  • Hirurško lečenje analne fistule (klasično)

  • Hirurško lečenje analne fisure

  • Hirurško lečenje kondiloma

 • Kolorektalna hirurgija

  • Apendektomija (minimalno-invaivno i klasično)

  • Resekcija želuca

  • Parcijalne resekcije metastaza kolorektalnog karcinoma

  • Resekcija tankog creva sa anastomozom

  • Resekcija debelog creva sa anastomozom

  • Resekcija rektuma sa TME i anastomozom

  • Subtotalna i totalna kolektomija

 • Hepatobiliopankreatična hirurgija

  • Holecistektomija (minimalno-invaivno i klasično)

  • Holedohotomija sa T-drenažom

  • Resekcija glave pankreasa

  • Biliodigestivne anastomoze

  • Splenektomija

 • Hirurgija kila

 • Male hirurške intervencije (aterom, lipom, urastao nokat)

Biografija

 • Diplomirao je na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu 2001. godine. Specijalista je opšte hirurgije sa subspecijalizacijom iz digestivne hirurgije. Stručno se usavršavao u Rimu (Italija) i Vitenu (Nemačka).

 • Radio je u Opštoj bolnici "Đorđe Joanović" u Zrenjaninu na Odeljenju opšte hirurgije i u Urgentnom centru. Trenutno radi na IV odeljenju za kolorektalnu i pelvičnu onkološku hirurgiju, Klinike za digestivnu hirurgiju, Prve hirurške klinike, Univerzitetskog Kliničkog Centra Srbije.

Strani jezici

 • Engleski jezik