Šta je ultrazvučni pregled?

Ultrazvučna dijagnostika ili sonografija je tehnika snimanja unutrašnjih organa ultrazvučnim aparatom koji koristi potpuno bezopasne zvučne talase visoke frekvence za stvaranje slike organa i tkiva unutar tela, čime se mogu odrediti njihove karakteristike odnosno odstupanje od normalnog.

Ultrazvuk predstavlja jednu od najvažnijih dijagnostičkih metoda i gotovo da nema grane medicine u kojoj nema svoju opravdanu primenu. Danas se retko pristupa lečenju neke bolesti ako pre toga nije postavljena i potvrđena dijagnoza ultrazvukom. Zbog velikih prednosti, kao što su odsustvo jonizujućeg zračenja, neinvazivnost, bezbednost i lakoća primene, ultrazvuk zauzima visoko mesto u algoritmu pregleda. Čak i u sredinama koje raspolažu sofisticiranijim metodama, ultrazvučni pregledi se koriste kao osnovni pregledi koji su u najboljem interesu pacijenta. Do sada nisu zabeleženi rizici i neželjeni efekti ultrazvučnog pregleda.

Da li ultrazvučna dijagnostika ima svoja ograničenja?

Ultrazvuk je vrlo vredno oruđe u dijagnostici, ali ima i svoja ograničenja. Zbog fizike ultrazvuka, talas ne prolazi dobro kroz vazduh i kost, te je ne može dati dovoljno informacija u delovima tela koje sadrže gas ili su sakriveni kostima (npr. digestivni trakt, pluća, lobanja). Da bi se pregledali ti delovi tela, doktor Vas mora uputiti na druge radiološke preglede, kao što su RTG, CT ili MR.

U opštoj bolnici "Aurora" možete obaviti:

Cenovnik