O pregledu

Ultrazvuk srca ili ehokardiografija (eho srca) predstavlja dijagnostičku metodu pregleda srca i velikih krvnih sudova srca, a izvodi je kardiolog. Metoda je neinvazivna, bezbolna, pre pregleda nije neophodna posebna priprema, nema štetnih dejstava i može se primenjivati u najranijoj životnoj dobi.

Eho srca je neophodan u procenjivanju zdravstvenog stanja pacijenata sa sumnjom ili već dijagnostikovanom kardiovaskularnom bolešću (povišenim krvnim pritiskom, nepravilnim ili ubrzanim radom srca, bolovima u sredogruđu, brzim zamaranjem, epizodama gubitka svesti), kod dijabetičara, pacijenata na hemioterapiji ili radioterapiji, kao i preventivno kod osoba koje imaju porodične i lične visoke faktore rizika za kardiovaskularne bolesti (gojaznost, pušenje, povišene masnoće u krvi, fizička neaktivnost itd).

Kakve podatke pruža ova metoda?

Ovom vrstom pregleda dobijaju se značajni podaci o morfologiji i funkciji srčanog mišića, srčanih zalistaka, dimenzijama srčanih šupljina i brzini protoka krvi kroz srce i velike krvne sudove. Color-Doppler tehnika omogućava vizuelizaciju toka krvi kroz srčane šupljine i krvne sudove u boji, na osnovu čega je procena stanja i stepena oštećenja znatno preciznija.

Ehokardiografija je od izuzetnog značaja kod:

  • bolesti srčanih zalistaka

  • bolesti srčanog mišića (miokarditis, infarkt, kardiomiopatije)

  • bolesti krvnih sudova srca

  • intrakardialnih promena (tumori i ciste perikara i srčanog mišića, ehinokokne ciste, pretkomorski i komorski krvni ugrušci itd.)

  • anomalija srca

Kako izgleda procedura pregleda?

Ultrazvuk srca sa color-doppler-om se izvodi tako što pacijent tokom pregleda leži na levom boku sa savijenom levom rukom u laktu, koju stavlja pod glavu. Lekar sondom ultrazvučnog aparata na koji je predhodno neneo malo gela prelazi preko kože leve strane grudnog koša, pri čemu pacijent ne oseća nikakav bol. Pregled traje od 20 do 30 minuta, nakon čega pacijent dobija objašnjenje i pisani izveštaj.

Da li ova metoda ima štetna?

Ultrazvučne metode koje se primenjuju kao dijagnostičke metode u medicini, a među njima i ultrazvuk srca sa color doppler-om, su bezbolne i bez štetnih dejstava po pacijenta, zbog čega se mogu ponavljati neograničen broj puta.

Cenovnik