Šta je "Gastric bypass" po Roux-en-Y?

"Gastric bypass" po Roux-en-Y predstavlja hirurški postupak za rešavanje preterane gojaznosti. Izvodi se najčešće laparoskopski tj. minimalno-invazivno, što podrazumeva zahvat putem posebnih instrumenata kroz par malih rezova u gornjem delu stomaka. Samo u slučaju postojanja kontraindikacija za laparoskopsku hirurgiju ili u slučaju da se operacija ne može izvesti ovim putem, pristupa se klasičnom tipu.

Postoje dve komponente premošćavanja želuca ("Gastric bypass"). Od želuca se prave dve celine - jedna male zapremine koja će biti "novi želudac" i ostatak koji se isključuje iz funkcije prihvatanja hrane. Potom se "nov želudac" povezuje sa tankim crevom. Na ovaj način je onemogućen unos velike količine hrane - "restriktivnost", a uz to ovakav mali želudac slabo vari hranu, čime se omogućuje i lošija apsorpcija ("upijanje") suspstanci iz hrane u tankom crevu - "malapsorptivnost".

Na korak do zdravlja - Barijatrijska hirurgija

Zašto se izvodi?

"Gastric bypass" se preduzima kako bi Vam pomogla da izgubite prekomernu telesnu masu i smanjite rizik od potencijalno po život opasnih zdravstvenih problema povezanih sa istom. Gojazne osobe imaju višestruko povišen rizik za pojavu povišenog krvnog pritiska, nastanak šećerne bolesti, bolesti krvnih sudova srca i mozga (šlog), bolesti pluća i disanja tokom spavanja (opstruktivne apneje), bolesti jetre i žučne kese (kamenčići), a imaju i duplo veći rizik za nastanak artiritisa, poremećaja hormona i rada endokrinih žlezdi, kao i poremećaja zgrušavanja krvi. Nažalost gojaznost može dovesti i do neplodnosti, a predstavlja i faktor predispozicije za nastanak malignih bolesti.

Treba napomenuti da se operacija preduzima tek nakon što ste pokušali da smršate korekcijom svoje ishrane i fizičkom aktivnošću, pri čemu niste imali uspeha. Uopšteno, "sleeve" gastrektomija može biti opcija za Vas ukoliko spadate u grupu ekstremno gojaznih (BMI 40 ili veći) ili teško gojaznih (BMI 35 do 39,9). Uslovno, operacija se može učiniti i ukoliko spadate u grupu blago gojaznih (BMI 30 do 34), a da pri tom imate ozbiljne zdravstvene probleme povezane sa težinom.

Kako se izvodi?

"Gastric bypass" se obavlja u hospitalnim uslovima u uslovima opšte endotrahealne anestezije, koja Vam pruža komfor i bezbolnost prilikom buđenja. Pristup je najčešće laparoskopski tj. minimalno-invazivan, što podrazumeva zahvat putem posebnih instrumenata kroz par malih rezova u gornjem delu stomaka. Samo u slučaju postojanja kontraindikacija za laparoskopsku hirurgiju ili u slučaju da se operacija ne može izvesti ovim putem, pristupa se klasičnom tipu.

Operacija traje jedan do dva sata. Nakon operacije, bićete smešteni u sobu za oporavak, gde će Vas nadgledati naše osoblje i pružiti Vam svu potrebnu negu. U zavisnosti od Vašeg oporavka, ostanak u bolnici može biti jedan do dva dana, a po potrebi i više.

Ukratko

Prednosti ovog pristupa su:

  • Daje značajan dugoročni gubitak težine (60-80%).

  • Ograničava količinu hrane koja se može konzumirati.

  • Može dovesti do uslova koji povećavaju potrošnju energije.

  • Proizvodi povoljne promene u crevnim hormonima koje smanjuju apetit i poboljšavaju sitost.

  • Tipično održavanje gubitka viška kilograma je veće od 50%.

Nedostaci ovog pristupa su:

  • Tehnički je složena operacija i potencijalno ima veću stopu komplikacija.

  • Može dovesti do dugoročnih nedostataka vitamina / minerala, posebno deficita vitamina B12, gvožđa, kalcijuma i folata.

  • Generalno zahteva dužu hospitalizaciju.

  • Zahteva pridržavanje dijetetskih preporuka, doživotno dodavanje vitamina / minerala i redovne kontrole.

Kompletan ekspertski tim za barijatrijsku hirurgiju

Doc. dr Ognjan Skrobić

ekspert barijatrijske hirurgije

Prof. dr Aleksandar Simić

ekspert barijatrijske hirurgije

dr Nenad Ivanović

specijalista opšte hirurgije

Mr ph Marija Bursić Vukadin

savetnik u ishrani

dr Jelena Popović

specijalista psihijatrije i psihoterapeut

Marienka Zolnjan

glavni koordinator

dr Marica Savić

specijalista interne medicine

kardiolog

Ass. dr Marija Maćešić

specijalista interne medicine

endokrinolog

Doc. dr Miodrag Vukćević

specijalista interne medicine

pneumoftiziolog

ms Tatjana Venčević

instrumentarka

ms Milica Dimić

instrumentarka

ms Marina Lazić

medicinska sestra

Cenovnik