Cenovnik

 • Specijalistički pregledi
 • Pregled kod hirurga

  6.000,00

  Profesor

  6.400,00

 • Kontrolni pregled kod hirurga

  5.400,00

  Profesor

  6.000,00

 • Proktološki pregled

  6.000,00

  Proktološki pregled sa anoskopijom

  7.000,00

  Proktološki pregled sa rektoskopjom (Doc. dr Miljan Ćeranić)

  8.000,00

  Proktološki pregled sa anoskopijom (dr Srđan Radibratović)

  5.000,00

 • Kontrolni proktološki pregled

  6.000,00

 • Ekspertsko mišljenje hirurga

  12.000,00

 • Ekspertsko mišljenje urologa

  12.800,00

 • Pregled kod onkologa

  8.000,00

 • Onkološki konzilijum

  28.000,00

 • Onkološko savetovalište

  8.000,00

 • Navedena cena za kontrolni pregled se odnosi na pregled učinjen u roku od 15 dana u odnosu na prethodni.

 • Odsek za barijatrijsku hirurgiju
 • U cenu su uključene preoperativne konsultacije hirurga, kompletna preoperativna dijagnostika i obavezna gastroskopija, sama operacija i celokupan boravak u bolnici, zatim postoperativno praćenje pacijenta, kao i redovne kontrole nakon otpusta uz nutritivno savetovanje. Za sve informacije pozovite naš Call Centar na 011 71 51 777.

 • Odsek za hirurgiju želuca i jednjaka
 • Laparoskopska operacija kod ahalazije

  Ezofagokardiomiotomija po Heller-u i parcijalna fundoplikacija po Dor-u

  472.000,00 - 650.000,00

 • Operacija kod karcinoma jednjaka

  Ezofagektomija sa rekonstrukcijom

  1.180.000,00 - 1.416.000,00

 • Laparoskopska operacija kod gastroezofagealne refluksne bolesti (GERB)

  Fundoplikacija po Nissen-u

  472.000,00 - 650.000,00

  Fundoplikacija po Toupet-u

  472.000,00 - 650.000,00

 • Operacija želudačne kile

  472.000,00 - 650.000,00

 • Operacije kod karcinoma želuca

  Totalna gastrektomija sa rekonstrukcijom

  710.000,00 - 950.000,00

  Subtotalna gastrektomija sa rekonstrukcijom

  710.000,00 - 950.000,00

 • Gastroenteroanastomoza

  450.000,00

 • Operacije kod peptične ulkusne bolesti

  Vagotomija

  472.000,00 - 650.000,00

  Subtotalna gastrektomija

  472.000,00 - 650.000,00

 • Izvodenje nutritivne gastrostome po Stamm-Cader-u

  300.000,00

 • Odsek za kolorektalnu hirurgiju
 • Operacije debelog creva

  Resekcija debelog creva sa anastomozom

  380.000,00

  Resekcija debelog creva sa terminalnom kolostomom (Operacija po Hartmann-u)

  470.000,00

  Desna hemikolektomija sa anastomozom

  400.000,00

  Leva hemikolektomija sa anastomozom

  560.000,00

  Leva hemikolektomija sa anastomozom i protektivnom ileostomom

  590.000,00

  Subtotalna kolektomija sa anastomozom

  610.000,00

 • Operacije rektuma

  Prednja gornja resekcija rektuma sa anastomozom (Operacija po Dixon-u)

  560.000,00

  Prednja niska resekcija rektuma sa protektivnom ileostomom

  705.000,00

  Prednja niska resekcija rektuma sa staplerskom anastomozom

  870.000,00

  Abdomino-perinealna amputacija rektuma po Miles-u

  700.000,00

 • Resekcije tankog creva

  Resekcija tankog creva sa anastomozom

  320.000,00

  Resekcija tankog creva sa anastomozom i ileostomom

  320.000,00

 • Kolostoma

  Izvođenje kolostome

  275.000,00

  Zatvaranje terminalne kolostome

  400.000,00

 • Ileostoma

  Izvođenje bipolarne ileostome

  250.000,00

  Zatvaranje bipolarne ileostome

  275.000,00

 • Operacije slepog creva

  Laparoskopska apendektomija

  220.000,00

  Laparoskopska apendektomija pri postojanju ograničenog peritonitsa

  300.000,00

  Klasična apendektomija

  200.000,00

  Hitna apendektomija

  260.000,00

 • TAMIS polipektomija

  411.250,00

 • Laparaskopska eksploracija

  130.000,00

 • Operacija zbog akutnog abdomena

  500.000,00

 • Odsek za proktološku hirurgiju
 • Operacije hemoroida

  Transanalna hemoroidalna dearterijalizacija - THD

  140.000,00

  Transanalna hemoroidalna dearterijalizacija - THD (Doc. dr Miljan Ćeranić)

  180.000,00

  Laserska hemoroidoplastika - LHP

  140.000,00

  LigasureTM radiofrekventna ablacija

  141.000,00

  Sklerozacija hemoroida

  36.000,00

  Podvezivanje hemoroida gumicama (po seansi)

  10.000,00

 • Incizija tromboziranog hemoroida

  Incizija tromboziranog hemoroida u lokalnoj anesteziji

  14.000,00

  Incizija tromboziranog hemoroida u intravenskoj anesteziji

  30.000,00

 • Operacije analne fisure

  Operacija analne fisure u lokalnoj anesteziji

  70.000,00

  Operacija analne fisure u intravenskoj anesteziji

  80.000,00 - 120.000,00

  Operacija analne fisure u intravenskoj anesteziji (Doc. dr Miljan Ćeranić)

  120.000,00

 • Operacije analne fistule

  Lasersko zatvaranje analne fistule - FiLaC (prvi akt)

  150.000,00

  Lasersko zatvaranje analne fistule - FiLaC (drugi akt)

  50.000,00

  Operacija analne fistule sa setonom

  150.000,00

  Operacija analne fistule bez setona

  120.000,00

  Zatvaranje fistuloznog kanala Vivostat lepkom

  150.000,00

 • Incizije perianalnog apscesa

  Incizija perianalnog apscesa sa drenažom

  20.000,00

  Incizija perianalnog apscesa sa drenažom u lokalnoj anesteziji

  30.000,00

  Incizija perianalnog apscesa sa drenažom u intravenskoj anesteziji

  40.000,00

 • Operacije pilonidalnog sinusa

  Laserska operacija pilonidalnog sinusa - SiLAC

  120.000,00

  Operacija pilonidalnog sinusa u lokalnoj anesteziji

  40.000,00

  Operacija pilonidalnog sinusa u intravenskoj anesteziji

  60.000,00

  Operacija komplikovanog pilonidalnog sinusa u intravenskoj anesteziji

  100.000,00

 • Uklanjanje kondiloma

  Uklanjanje perianalnih kondiloma u intravenskoj anesteziji

  60.000,00

  Uklanjanje intraanalnih kondiloma u intravenskoj anesteziji

  80.000,00

 • Odsek za hirurgiju žučne kese
 • Operacije žučne kese

  Laparoskopska holecistektomija

  140.000,00 - 220.000,00

  Klasična holecistektomija

  140.000,00 - 220.000,00

  Hitna holecistektomija

  260.000,00

 • Odsek za hepatobiliopankreatičnu hirurgiju
 • Laparoskopska biopsija jetre

  160.000,00

 • Uklanjanje kamena iz žučnog puta

  Holecistektomija sa holedohotomijom i T-drenažom

  350.000,00

 • Bajpas u oticanju žuči

  Hepatiko-jejuno anastomoza

  500.000,00

 • Operacije pankreasa - u pripremi

 • Operacije slezine

  Splenektomija

  300.000,00

  Hitna splenektomija

  450.000,00

 • Odsek za hirurgiju kila
 • Operacija preponske kile

  Laparoskopska operacija preponske kile - jednostrano

  180.000,00

  Operacija preponske kile - jednostrano

  150.000,00

  Operacija preponske kile - obostrano

  225.000,00

  Operacija recidivantne preponske kile

  300.000,00

  Hitna operacija uklještene preponske kile

  230.000,00

  Hitna operacija uklještene preponske kile sa resekcijom creva

  500.000,00

 • Operacija femoralne kile

  Operacija femoralne kile - jednostrano

  150.000,00

  Operacija femoralne kile - obostrano

  225.000,00

 • Operacija umbilikalne kile

  150.000,00

 • Operacija ventralne kile

  Laparoskopska operacija ventralne kile

  300.000,00

  Operacija ventralne kile

  220.000,00

  Operacija velike ventralne kile

  400.000,00

  Operacija velike recidivantne ventralne kile

  500.000,00

 • Navedene cene se odnose samo na operativni zahvat. Molimo da za informacije o ostalim troškovima lečenja pozovete naš Call Centar na 011 71 51 777.

 • Odsek za urološku hirurgiju
 • Nefrektomija

  Laparoskopska nefrektomija

  280.000,00

  Laparoskopska radikalna nefrektomija

  370.000,00

  Klasična nefrektomija

  170.000,00

  Radikalna nefrektomija

  290.000,00

 • Nefroureterektomija

  Laparoskopska nefroureterektomija

  400.000,00

  Laparoskopska subtotalna nefroureterektomija

  320.000,00

  Nefroureterektomija - jedan rez

  230.000,00

  Nefroureterektomija - dva reza

  200.000,00

 • Perkutana drenaža apscesa bubrega ili drenaža perirenalnog apscesa

  60.000,00

 • Plastika UP segmenta uretera

  Laparoskopska plastika UP segmenta uretera

  320.000,00

  Plastika UP segmenta uretera

  200.000,00

 • Uklanjanje kamena iz uretera

  Laparoskopska ureterolitotomija

  200.000,00

 • Uretrocistoneostomija

  Uretrocistoneostomija - jednostrano

  110.000,00

  Uretrocistoneostomija - obostrano

  150.000,00

 • Transuretralna resekcija tumora mokraćne bešike (TURBT)

  TUR mokraćne bešike - tumor do 2cm u veličini

  70.000,00

  TUR mokraćne bešike - dva tumora ili jedan veći tumor

  130.000,00

  TUR vrata mokraćne bešike

  80.000,00

 • Uklanjanje kamena iz mokraćne bešike

  Laparoskopska cistolitotomija

  250.000,00

  Cistolitotomija

  210.000,00

 • Operacija spada mokraćne bešike

  100.000,00

 • Biopsija sluznice mokraćne bešike

  20.000,00

 • TRUS biopsija prostate

  30.000,00

 • TUR prostate

  TUR prostate do 50g

  130.000,00

  TUR prostate veće od 50g

  140.000,00

 • Prostatektomija

  Transvezikalna prostatektomija - PTV

  225.000,00

  Laparoskopska radikalna prostatektomija

  450.000,00

  Radikalna prostatektomija

  380.000,00

 • Frenulotomija - EKT / radiotalasni nož

  Frenulotomija u lokalnoj anesteziji

  16.000,00

  Frenulotomija uz frenuloplasiku u lokalnoj anesteziji

  18.000,00

  Frenulotomija kod dece u lokalnoj anesteziji

  20.000,00

 • Cirkumcizija

  Cirkumcizija u lokalnoj anesteziji

  25.000,00

  Cirkumcizija u intravenskoj anesteziji

  60.000,00

  Cirkumcizija kod parafimoze

  70.000,00

 • Biopsija

  Biopsija glansa penisa

  25.000,00

  Biopsija kože penisa i skrotuma u lokalnoj anesteziji

  15.000,00

 • Laparoskopska operacija varikokele

  Laparoskopska operacija varikokele - jednostrano

  110.000,00

  Laparoskopska operacija varikokele - obostrano

  125.000,00

 • Operacija hidrokele

  80.000,00

 • Operacije epididimisa

  Operacija ciste epididimisa

  65.000,00

  Epididimektomija

  60.000,00

 • Operacija hipospadije

  200.000,00

 • Orhidopeksija

  200.000,00

 • Operacija kod torzije testisa

  65.000,00

 • Orhiektomija

  Orhiektomija u lokalnoj anesteziji - jednostrano

  50.000,00

  Orhiektomija u intravenskoj anesteziji - jednostrano

  60.000,00

  Orhiektomija u lokalnoj anesteziji - obostrano

  75.000,00

  Orhiektomija u intravenskoj anesteziji - obostrano

  85.000,00

  Radikalna orhiektomija kod tumora testisa

  120.000,00

 • Ugradnja proteze posle orhiektomije

  30.000,00

 • Biopsija testisa

  Biopsija testisa u lokalnoj anesteziji

  40.000,00

  Biopsija testisa u intravenskoj anesteziji

  50.000,00

 • Vazektomija

  80.000,00

 • Cistoskopija

  Cistoskopija

  15.000,00

  Cistoskopija u intravenskoj anesteziji

  23.000,00

  Cistoskopija sa probom na stres

  17.000,00

  Cistoskopija sa probom na stres u intravenskoj anesteziji

  30.000,00

  Uretrocistoskopija

  17.000,00

 • Cistofiks

  Pasiranje cistofiksa u lokalnoj anesteziji

  20.000,00

  Zamena cistofiksa

  10.000,00

 • Nefrostomski kateter

  Plasiranje nefrostomskog katetera u lokalnoj anesteziji

  60.000,00

  Zamena nefrostomskog katetera

  30.000,00

  Uklanjanje nefrostomskog katetera

  15.000,00

 • J-J stent / sonda

  Plasiranje J-J stenta u intravenskoj anesteziji

  40.000,00 - 60.000,00

  Uklanjanje J-J stenta u intravenskoj anesteziji

  20.000,00

 • Plasiranje ureteralne sonde

  20.000,00

 • Manuelna repozicija kod parafimoze

  4.500,00

 • Uklanjanje ateroma urogenitalne regije

  13.000,00

 • Uklanjanje kondiloma radiotalasnim nožem

  Uklanjanje kondiloma radiotalasnim nožem - manja regija

  12.000,00

  Uklanjanje kondiloma radiotalasnim nožem - srednja regija

  17.000,00

  Uklanjanje kondiloma radiotalasnim nožem - veća regija

  25.000,00

 • Instilacija BCG vakcine u mokraćnu bešiku (OncoTYCE)

  5.000,00

 • Brisevi

  Bris - Aerobne bakterije

  700,00

  Bris - Anaerobne bakterije

  1.350,00

  Bris - Gljivice

  850,00

 • Odsek za onkološku hirurgiju
 • Punkcija dojke

  8.000,00

 • Biopsija promene dojke

  Biopsija promene dojke u lokalnoj anesteziji

  78.000,00

  Biopsija promene dojke u intravenskoj anesteziji

  100.000,00

 • Tumorektomija

  Resekcija tumora dojke

  135.000,00

 • Kvandrantektomija

  Kvandrantektomija

  200.000,00

  Kvandrantektomija sa biopsijom "sentinel" limfnog čvora

  220.000,00

 • Mastektomija

  Mastektomija sa disekcijom aksile i biopsijom "sentinel" limfnog čvora

  250.000,00

  Radikalna mastektomija

  300.000,00

 • Subtotalna mastektomija sa implantacijom endoproteze

  Subtotalna mastektomija sa implantacijom endoproteze subpektoralno uz biopsiju "sentinel" limfnog čvora

  450.000,00

  Subtotalna mastektomija sa implantacijom endoproteze subpektoralno uz biopsiju "sentinel" limfnog čvora i disekciju limfnih žlezda pazušne jame

  450.000,00

 • Iglena biopsija štitaste žlezde (FNAB) sa pregledom

  12.500,00

 • Loboistmektomija

  250.000,00

 • Totalna tiroidektomija

  Totalna tiroidektomija

  300.000,00

  Totalna tiroidektomija sa disekcijom vrata

  400.000,00

 • Minimalno-invazivna tiroidektomija - MIVAT

  240.000,00

 • Minimalno-invazivna parotidektomija

  240.000,00

 • Ekscizija melanoma sa "sentinel" biopsijom limfnih nodusa

  120.000,00

 • Disekcija limfnih žlezda

  Disekcija limfnih žlezda vrata

  250.000,00

  Disekcija limfnih žlezda pazušne jame

  250.000,00

  Disekcija limfnih žlezda prepone

  250.000,00

 • Cena endoproteze dojke nije uključena.

 • Dnevna hirurgija
 • Operacije masnog tkiva

  Ekstirpacija lipoma na licu u lokalnoj anesteziji

  28.000,00

  Ekstirpacija lipoma na telu u lokalnoj anesteziji

  20.000,00

  Ekstirpacija velikog lipoma u lokalnoj anesteziji

  40.000,00

  Ekstirpacija velikog lipoma u analgosedaciji

  55.000,00

  Ekstirpacija komplikovanog lipoma

  60.000,00

  Ekstirpacija većeg broja lipoma u lokalnoj anesteziji

  50.000,00

  Ekstirpacija većeg broja lipoma u analgosedaciji

  65.000,00

 • Operacije ateroma

  Ekscizija ateroma na licu u lokalnoj anesteziji

  30.000,00

  Ekscizija ateroma na telu u lokalnoj anesteziji

  20.000,00

  Ekscizija velikog ateroma u lokalnoj anesteziji

  40.000,00

  Ekscizija većeg broja ateroma u lokalnoj anesteziji

  50.000,00

  Ekscizija većeg broja ateroma u analgosedaciji

  65.000,00

 • Operacije higroma

  Ekscizija higroma u lokalnoj anesteziji

  30.000,00

  Ekscizija higroma u regionalnoj anesteziji

  45.000,00

 • Uklanjanje promena na koži radiotalasima

  Do 5 promena

  5.000,00

  5-50 promena

  10.000,00

  Više od 50 promena

  30.000,00

 • Operacije mladeža

  Ekscizija mladeža na licu - jedan

  30.000,00

  Ekscizija mladeža na licu - drugi i svaki sledeći

  15.000,00

  Ekscizija mladeža na telu - jedan

  20.000,00

  Ekscizija mladeža na telu - drugi i svaki sledeći

  10.000,00

 • Operacije polipoidnih promena na koži

  Ekscizija polipoidne promene na glavi

  25.000,00

  Ekscizija polipoidne promene na telu

  20.000,00

 • Ekscizija klavusa

  14.000,00

 • Operacija nokta

  Ablacija nokatne ploče u lokalnoj anesteziji

  25.000,00

  Ablacija nokatne ploče u analgosedaciji

  40.000,00

 • Operacija apscesa

  Incizija apscesa u lokalnoj anesteziji

  14.000,00

  Incizija apscesa u analgosedaciji

  29.000,00

 • Operacija hidradenitisa

  20.000,00

 • Vađenje stranog tela iz mekog tkiva

  Jednostavno - u lokalnoj anesteziji

  18.000,00

  Srednje teško - u lokalnoj anesteziji

  24.000,00

  Komplikovano - u lokalnoj anesteziji

  30.000,00

 • Vađenje krpelja

  Vađenje krpelja do 21h

  4.000,00

  Vađenje krpelja posle 21h

  9.000,00

 • Biopsija limfne žlezde

  Biopsija limfne žlezde u lokalnoj anesteziji

  64.000,00

  Biopsija limfne žlezde u analgosedaciji

  80.000,00

Načini plaćanja

Poštovani pacijenti, medicinske usluge u Aurori možete platiti na sledeće načine:

 • Gotovinom u dinarima

 • Čekovima građana (s tim da se čekovi realizuju istog dana)

 • Nalogom za prenos (virmanski):

  • Ukoliko ste korisnik elektronskog bankarstva (e-banking-a) uplatu možete izvršiti prenosom sredstava sa Vašeg računa na neke od tekućih računa OB Aurora:
   250-1430001815030-36
   160-0000000536407-85
   330-0000004010004-17

  • Ukoliko ste pravno lice uplatu možete izvršiti po predračunu.

 • Plaćanje putem zdravstvenog osiguranja: Uniqa osiguranje, Wiener Städtische, Generali, Dunav osiguranje, DDOR osiguranje, Milenium osiguranje, Triglav osiguranje, Cigna, Allienz Partners, Mondial Assistance, Europe Assistance, Balkan Assistance, GBG, Sava osiguranje...

 • Platnim debitnim, kreditnim i poslovnim karticama, koje su izdate od strane domaćih i internacionalnih banaka: Visa, MasterCard, Maestro, DinaCard, American Express. Ne primamo Diners kartice.

Banka Intesa

Sa karticama Banke Intesa imate mogućnost odloženog plaćanja svih usluga do 12 mesečnih rata. Minimalan iznos koji može da se podeli na rate je 10.000,00 RSD i to po sledećoj skali:

 • 10.000,00 – 50.000,00 na 3 rate

 • 50.000,00 – 150.000,00 na 6 rata

 • 150.000,00 – 300.000,00 na 9 rata

 • preko 300.000,00 na 12 rata

Credit Agricole

Plaćanje putem namenskih potrošačkih kredita​ na rate, bez odlaska u banku i čekanja.